A kormány most pusztítja el az önvédelemhez való jogod utolsó darabját – így tiltakozhatsz (vendégposzt)

A párizsi és brüsszeli merényletek után az Európai Bizottság a polgári fegyvertartás szigorításával a megoldást véli – tökéletesen tévesen – megtalálni, de az egészséges gyanakvás inkább azt íratja velem, a döntéshozók a polgárok újabb szabadságának és jogának leszalámizását próbálják népszerűségnövelésre váltani. Belátható, hogy a párizsi és brüsszeli merényletek csak újabb szomorú példáját adták annak, hogy…

Read More

Anarchia és demokrácia | Stefan Molyneux – Anarchia a mindennapokban

Stefan Molyneux Anarchia a mindennapokban Tartalomjegyzék Anarchia és demokrácia Elég őrült kísérletnek tűnhet az „anarchia” szó megmentésére törekvő próbálkozás – a „demokrácia” szó bemocskolása viszont teljes ostobaságnak tűnhet. Kevés szó örvend nagyobb tiszteletnek a modern nyugati világban. A demokrácia lényegében az az elképzelés, hogy a társadalmat mindannyian vezetjük. Mi választunk egyéneket, akik a kívánságainkat képviselik,…

Read More

Anarchia és „a közlegelők tragédiája” | Stefan Molyneux – Anarchia a mindennapokban

Stefan Molyneux Anarchia a mindennapokban Tartalomjegyzék Anarchia és „a közlegelők tragédiája” Kérdezd meg szinte bármelyik hivatásos közgazdászt az állam szerepéről –  valami olyasmit fog válaszolni, hogy az állam szerepe a „közlegelők tragédiájának” megoldása, illetve a „piaci kudarcok” szabályozása, vagy az olyan közjavak biztosítása, mint az utak és a vízszállítás, amelyet a szabadpiac nem képes magától…

Read More

Anarchia és a politikai vezetők | Stefan Molyneux – Anarchia a mindennapokban

Stefan Molyneux Anarchia a mindennapokban Tartalomjegyzék Anarchia és a politikai vezetők Nyilvánvaló, hogy van egy teljes osztálynyi ember, akik hatalmas profitra, presztízsre és hatalomra tesznek szert az állam létezéséből. Úgyszintén igaz, hogy – kollektívaként – ezek az emberek óriási hatalommal és ráhatással bírnak a gyermekek elméi felett, hiszen ugyanez az állam tanít gyakorlatilag minden gyermeket…

Read More

Káin

Az előző, Miért érdekeljen a politika című bejegyzésben érintettük annak a kérdését, milyen szerepet töltenek be a mitológiák az emberi faj életében. Most – feltételezve, hogy a mitológiai történetek nem szó szerint, hanem szimbolikusan értendők – Káin és Ábel történetét fogjuk vizsgálat alá vetni. A mitológiák alapját olyan motívumok képezik, amelyek – Carl Gustav Jung szavaival…

Read More

Politika és önérdek | Stefan Molyneux – Anarchia a mindennapokban

Stefan Molyneux Anarchia a mindennapokban Tartalomjegyzék Anarchia és ambivalencia Az igazság az, hogy – ahogy azt fentebb említettem – az anarchiával nyilvánvalóan „szeretlek is meg nem is” viszonyunk van. Vágyunk rá és rettegjük, majdnem egyenlő mértékben. Szeretjük a személyes anarchiát, és féljük a politikai anarchiát. Keservesen ellenezzük a személyes anarchiánkba való beavatkozást vagy annak korlátozását…

Read More

Miért érdekeljen a politika

Ahhoz, hogy eredményesen megválaszolhassuk a címben megfogalmazott kérdést, szeretnem röviden rekonstruálni a társadalmunkat az emberi cselekvés alapvető axiómaiból kiindulva, hogy megérthessük az állam természetét illetve az állam és az ember viszonyát. Csak viccelek. Viszont a viccet félretéve, tényleg meg szeretném válaszolni a címben feltett kérdést. A fiatal generáció köreiben igen ritka olyan emberrel találkozni, akit…

Read More

Anarchia és történelem | Stefan Molyneux – Anarchia a mindennapokban

Stefan Molyneux Anarchia a mindennapokban Tartalomjegyzék Ambivalencia és szűklátókörűség Közhelyes – és szerintem igaz – gondolat, hogy az egyszerű elme mindent fekete-fehérben lát. Ezzel szemben a hajlandóság az ambivalencia kétségeinek és bonyodalmainak elszenvedésére a bölcsesség velejárója. A sötét lelkű bigott azt mondja, minden fekete álnok; a könnyelmű bigott azt mondja, minden fekete áldozat. A nőgyűlölő azt…

Read More

Isten halott

A nyugati civilizáció – és vele együtt az emberiség – történelmi fordulóponthoz ért, amikor a német filozófus Friedrich Nietzsche kinyilvánította az addig domináns világnézet végét. Így fogalmazott A vidám tudomány című művében:  *** Az őrült. – Nem hallottatok arról az őrültről, aki fényes délelőtt lámpást gyújtott, a piacra rohant s közben folyton azt kiabálta: „Istent keresem! Istent keresem!” –…

Read More

Bevezetés | Stefan Molyneux – Anarchia a mindennapokban

Stefan Molyneux Anarchia a mindennapokban Bevezetés Nehéz megállapítani, hogy valaha rehabilitálható-e egy szó – vagy egyáltalán érdemes-e megpróbálni. A szavak fegyverek; ugyanúgy használhatók jóra vagy gonoszra, ahogy bármely más eszköz. Mindannyian ismerünk olyan klisévé vált kifejezéseket, mint „terrorista” vs. „szabadságharcos,” stb. Egy ateista lehet „hitetlen,” egy hívő pedig „babonás.” Egy meggyőződéses embert hívhatnak „szélsőségesnek,” egy…

Read More