Lao-ce: az első libertárius

Töltsd le PDF-ben! Mielőtt megismertem volna a libertarianizmust, a keleti gondolatvilág volt az, ami elsősorban lekötötte a figyelmemet. És a számos olvasmányom közül a legbecsesebb Lao-ce Tao Te Kingje volt. Azokon a reggeleken, középiskolás koromban, amikor úgy tűnt, kegyetlenül megfosztottak a döntési szabadságomtól, és épp ezért balra indultam a jobbra helyett, hogy a délelőttöt a közeli hegy…

Read More

Murray N. Rothbard – A forradalom jelentése

Töltsd le PDF-ben!   E téma kapcsán létfontosságú cikkében Karl Hess az igazi libertárius mozgalomra helyesen „forradalmi” mozgalomként hivatkozik. Ez felveti, hogy igen kevés amerikai érti a „forradalom” szó valódi jelentését. A legelső és az egyetlen dolog, ami a legtöbb emberben felmerül a „forradalom” szó hallatán, az a közvetlen fizikai konfrontáció az Állammal: barikádok felállítása…

Read More

A tanulatlan Orbán Viktor családpolitikája

Urunk és parancsolónk újabb remek tervvel állt elő: A családi adókedvezmény mértékét tovább emeli a kormány, a középpontban a kétgyermekes családok lesznek. A diákhitel tartozással rendelkező nőknek 2 gyermek esetén elengedi a kormány a tartozás 50%-át, 3 gyerek vagy e felett a teljes tartozást elengedi a kormány. A diplomás GYED időtartamát kitolja egy évvel a…

Read More

Az uniós pénzek mítosza

Az Európai Uniót számtalan káros gazdasági tévedés és mítosz övezi, melyek következményeképp egyébként értelmes emberek vakon istenítenek egy intervencionista, elvadult hyperbürokráciát. Az Európai Unió a világállam felállítására tett hatalmas kísérlet, amely eredményeképpen megszűnik a szabályozási és adóztatási verseny a különböző nemzetek között – ami természetes korlátokat szab az egyes államok kizsákmányolásának és elnyomásának, hiszen az értékteremtő alattvalók átvándorolhatnak…

Read More

Ludwig von Mises: Az antikapitalista mentalitás – “Antikommunizmus” vs. kapitalizmus

Ludwig von Mises Az antikapitalista mentalitás Tartalomjegyzék V. A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen –   A világegyetemben soha sehol nincs stabilitás és mozdulatlanság. A változás és átalakulás az élet elengedhetetlen vonása. Az emberi életben sosincs nyugalom és pihenés. Az élet egy folyamat, nem megmaradás a status quo alatt. Viszont az emberi elmét mindig…

Read More

Ludwig von Mises: Az antikapitalista mentalitás – Szabadság és a nyugati civilizáció

Ludwig von Mises Az antikapitalista mentalitás Tartalomjegyzék IV. A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen – 5. Szabadság és a nyugati civilizáció   Igazuk van a szabadság jogi és alkotmányos fogalmának, illetve annak gyakorlati megvalósítására tervezett intézmények kritikusainak amikor kijelentik, hogy a köztisztviselők önkényes cselekedeteitől való szabadság önmagában nem elegendő, hogy szabaddá tegye az egyént….

Read More

Ludwig von Mises: Az antikapitalista mentalitás – A szabadság „burzsoá előítélete”

Ludwig von Mises Az antikapitalista mentalitás Tartalomjegyzék IV. A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen – 4. A szabadság „burzsoá előítélete”   A nyugati civilizáció történelme a szabadságért való szüntelen küzdelem. A munkamegosztás alatti társadalmi együttműködés az ember sikerének végső és egyetlen forrása túléléséért való küzdelmében és erőfeszítéseiben, hogy a lehető legnagyobb mértékben fejlessze jóléte…

Read More

Ludwig von Mises: Az antikapitalista mentalitás – Materializmus

Ludwig von Mises Az antikapitalista mentalitás Tartalomjegyzék IV. A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen – 2. Materializmus   Ismét, vannak zsémbeskedők, akik a kapitalizmust hibáztatják azért, amit hitvány materializmusának neveznek. Be kell vallaniuk, hogy a kapitalizmus tendenciája javítani az emberiség anyagi helyzetét. De – mondják – eltérítette az embert a magasabb és nemesebb törekvésektől….

Read More

Ludwig von Mises: Az antikapitalista mentalitás – Igazságtalanság

Ludwig von Mises Az antikapitalista mentalitás Tartalomjegyzék IV. A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen – 3. Igazságtalanság A kapitalizmus legszenvedélyesebb becsmérlői azok, akik állítólagos igazságtalansága okán utasítják el azt. Indokolatlan időpazarlás azt ábrázolni, minek kellene lennie, viszont nincs, mivel ellentétben áll a valódi univerzum megváltoztathatatlan törvényeivel. Az efféle ábrándokat ártalmatlannak gondolhatjuk mindaddig, amíg álmodozások…

Read More

Ludwig von Mises: Az antikapitalista mentalitás – A boldogság érve

Ludwig von Mises Az antikapitalista mentalitás Tartalomjegyzék IV. A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen – 1. A boldogság érve   A kritikusok két vádat hoznak fel a kapitalizmus ellen: Először is – mondják – egy autó, tévé és hűtő birtoklása nem teszi boldoggá az embert. Másodjára – teszik hozzá – még mindig vannak emberek,…

Read More