A libertárius mozgalom és az intellektuálisan elhízott emberek

Töltsd le PDF-ben! A libertárius mozgalomra a legnagyobb veszélyt nem az államisták, a kommunisták, a szofisták és a demagógok, de még csak nem is a minarchisták vagy az utilitáriusok, hanem az intellektuálisan elhízott emberek jelentik. Mostanában annyiszor hozott velük össze a balsors, hogy idejét látom felhívni rájuk és a pusztító hatásukra a figyelmet. De hogy…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A szocializmus és a kapitalizmus elmélete: 1. Tulajdon, szerződés, agresszió, kapitalizmus, szocializmus

Töltsd le PDF-ben!   Mielőtt a különböző politikai rendszerek elemzésébe kezdenénk a gazdaságelmélet és a politikafilozófia szemszögéből, elengedhetetlen felsorakoztatni és definiálni a következő tanulmány során használt alapvető fogalmakat. Ami azt illeti, a következőkben kifejtésre kerülő fogalmak – a tulajdon, a szerződés, az agresszió, a kapitalizmus és a szocializmus – annyira alapvető, annyira fundamentális fogalmak, hogy…

Read More

Ludwig von Mises – Infláció

Töltsd le PDF-ben! Az állam inflációval – azaz a forgalomban levő pénzmennyiség, illetve a csekkel igénybe vehető banki egyenlegek összegének növelésével – biztosítja a fegyverkezéshez szükséges pénz egy részét. Az infláció elkerülhetetlen következménye, hogy kialakul minden ár növekedésének általános tendenciája. Ha a kormány a polgárok megadóztatásával tesz szert a fegyverkezéshez szükséges pénzre, akkor az általa…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A liberalizmus jövője – Egy új radikalizmus védőbeszéde

Töltsd le PDF-ben! Több mint száz éve már, hogy a klasszikus liberalizmus hanyatlik. A közügyeket a tizenkilencedik század második fele óta egyre inkább a szocialista eszmék – a kommunizmus, a fasizmus, a nemzetiszocializmus és a legkitartóbban a szociáldemokrácia (az amerikai liberalizmus és neokonzervatizmus) – alakítják. Ami azt illeti, a szocializmus olyan elsöprő győzelmet aratott, hogy…

Read More

Murray N. Rothbard – Miért éppen paleo? – A paleo-libertárius mozgalom születése

Bár a libertárius mozgalom az Egyesült Államokban egy ideig jelentős sikereket ért el, egyhamar hanyatlásnak indult. Murray Rothbard azzal próbálta megmenteni a szabadság eszméjét a betegségtől, ami megfertőzte, hogy 1990-ben útjára indította a Rothbard-Rockwell Report folyóiratot és kihirdette a paleo-libertarianizmus vállaltan konzervatív és jobboldali mozgalmát. Rothbard 1995-ös halálával a paleo-libertárius mozgalom elveszítette a lendületét és…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Demokrácia: Egy hamis és gonosz eszme

Töltsd le PDF-ben! Képzeljünk el egy világkormányt, amelyet demokratikusan választottak az egy ember-egy szavazat elve alapján. Mi lenne a valószínű következménye ennek a választásnak? Valószínűleg egy kínai-indiai koalíciós kormányt kapnánk. És mi volna a legvalószínűbb intézkedése ennek a kormánynak, hogy kielégítse a támogatóit és ismét megválasszák? Valószínűleg úgy találná, hogy a nyugati világnak túl sok…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Az értelmiségiek és az értelmiség-ellenes értelmiségiek

Töltsd le PDF-ben!   „Az állam az a nagy, fiktív entitás, amely által mindenki mások kontójára akar élni.” – Frédéric Bastiat Hadd kezdjem az állam definíciójával. Mire kell egy szervezetnek képesnek lennie ahhoz, hogy államnak minősüljön? Képesnek kell lennie elérni, hogy egy adott terület minden lakosa hozzá forduljon a végső döntéshozatalért, vagy minden lakos alá…

Read More

Stefan Molyneux – A szabadság kudarca: Egy elmélet az okokról és az okozatokról

Töltsd le PDF-ben!   Az elmúlt ötven évben – ha nem az emberiség teljes történelme során – szabadság mozgalma minden elképzelhető mérce alapján teljes és totális kudarc volt. Több mint ötven évvel megannyi korszakalkotó mű kiadása után, amikben végérvényesen megfogalmazták az állami kontroll elleni érveket, az állam hatalma továbbra is nőttön-nő. Az állami kontroll mind…

Read More

Frank Shostak – Nem teremthetsz több megtakarítást azzal, hogy több pénzt nyomtatsz

Töltsd le PDF-ben! A megtakarításoknak semmi közük a pénzhez. Ha például egy pék megtermel tíz cipót és elfogyaszt egyet, a megtakarítása kilenc kenyércipó. Más szóval a „megtakarítás” ebben az esetben a pék reáljövedelme (az általa megtermelt kenyér) mínusz az általa elfogyasztott mennyiség. A pék megtakarítása ekkor lehetővé teszi, hogy szert tegyen más javakra és szolgáltatásokra….

Read More

Ludwig von Mises – A kapitalizmus bukásának mítosza

Töltsd le PDF-ben!   Közkeletű nézet manapság, hogy a közelmúlt gazdasági krízise a kapitalizmus végét jelenti. A kapitalizmus állítólag megbukott –  bebizonyosodott, hogy képtelen megoldani a gazdasági problémákat, így az emberiségnek – ha fenn szeretne maradni – nem maradt más választása, mint átállni a tervutasításos gazdaságra, a szocializmusra. Ez aligha új gondolat. A szocialisták mindig…

Read More