Lawrence W. Reed: Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról – A fordító előszava

Tartalomjegyzék Az állami iskolákban töltött éveim alatt sokáig nem értettem a mondást, miszerint a történelmet a győztesek írják. Valami mindig igaznak érződött ebben az állításban, de akkoriban nem voltam birtokában mindannak a tudásnak és nem láttam a történelmet abból a nézőpontból, ami segített volna látni, ahogy a valóságban is megelevenedik a mondás. A történelmet a…

Read More

Lawrence W. Reed: Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról – I. Monetáris Politika és az Üzleti Ciklus

Tartalomjegyzék   MODERN TÜNDÉRMESE Megannyi kötetet írtak a Nagy Gazdasági Világválságról és az Amerikai életek millióira gyakorolt hatásáról. A történészek, a közgazdászok és a politikusok megrohamozták a történelmi roncsot és kitartóan keresték a fekete dobozt, ami feltárhatná a legendás tragédia valódi okát. Sajnos közülük túl sokan felhagytak a kereséssel – talán mert könnyebbnek találták elterjeszteni…

Read More

Lawrence W. Reed: Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról – II. A Világgazdaság Felbomlása

Tartalomjegyzék    Második Fázis: A Világgazdaság Felbomlása Bár a modern mítosz azt állítja, hogy a szabadpiac „elpusztította önmagát”, 1929-ben az állam volt a bukás legfőbb elkövetője. Ha ez az összeomlás olyan lett volna, mint az előzők, legfeljebb két vagy három év alatt – de valószínűleg még annál is hamarabb – elmúltak volna a nehéz idők….

Read More

Lawrence W. Reed: Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról – III. A New Deal

Tartalomjegyzék   Harmadik Fázis: A New Deal Hatalmas előnnyel nyerte meg Franklin Delano Roosevelt az 1932-es elnöki választásokat – megszerezte az elnökválasztó testület 472 tagjának szavazatát, a kormányon levő Herbert Hoover 59 szavazatával szemben. A Demokrata Párt platformja – melynek Roosevelt volt a zászlóvivője – kijelentette, hogy „Hisszük, hogy egy párt platformja egyesség a néppel,…

Read More

Lawrence W. Reed: Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról – IV. A Wagner Törvény

Tartalomjegyzék   Negyedik Fázis: A Wagner Törvény FDR néhány védelmezője, mint Paul Krugman közgazdász, az állami kiadások csökkentését okolják az 1937-38-as összeomlásért. Tipikus keynesiánus stílusban azt állítják, hogy a gazdaság azért zuhant be abban az évben, mert az elnök – miután majdnem megkettőzte a szövetségi kormány kiadásait az első ciklusában – megadta magát a Republikánus…

Read More

Lawrence W. Reed: Nagy mítoszok a Nagy Gazdasági Világválságról – V. Megtanultuk-e leckéinket?

Tartalomjegyzék   Utóirat: Megtanultuk-e leckéinket? Nyolcvan évvel a Nagy Gazdasági Világválság kezdete után, az irodalom, ami az amerikai történelem e fájdalmas epizódját taglalja, egy reményteli átalakuláson megy át. A történelmi írásokat évtizedeken át uraló elfogadott vélekedés úgy érvel, hogy a szabadpiac idézte elő a válságot, és FDR New Dealje mentette meg az országot. Nyilván találkozhatunk…

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 10. A szocializmus állítólagos elkerülhetetlensége

Tartalomjegyzék Sokan azt hiszik, hogy a totalitarizmus eljövetele elkerülhetetlen. A „jövő hullámai”, mondják, „megváltoztathatatlanul egy olyan rendszer felé sodorják az emberiséget, amelyben mindenható diktátorok irányítanak minden emberi ügyletet. Hasztalan küzdeni a történelem felfoghatatlan határozatai ellen.” Az igazság az, hogy a legtöbb emberből hiányzik a szellemi képesség és a bátorság ahhoz, hogy ellenálljanak egy népi mozgalomnak,…

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 9. A szovjet tapasztalat tanulságai

Tartalomjegyzék Világszerte sokan azt mondják, hogy a Szovjet „kísérlet” végérvényes bizonyítékot szolgáltatott a szocializmus javára, és megcáfolta az összes – vagy legalábbis a legtöbb – ellenérvet. A tények – mondják – magukért beszélnek. Többé nem megengedhető bármi figyelmet fordítani a fotelközgazdászok hamis apriorisztikus érvelésére, amivel a szocialista terveket kritizálják. Egy kritikus kísérlet megcáfolta minden tévedésüket….

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 8. Nácizmus

Tartalomjegyzék   A nácik – a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt – filozófiája korunk antikapitalista és szocialista szellemiségének legtisztább és legkövetkezetesebb megtestesülése. Lényeges alkotóeszméi nem német vagy „árja” eredetűek, és nem napjaink Németországának sajátosságai. A náci tan genealógiai fáján sokkal előkelőbb helyet foglalnak el az olyan latinok, mint Sismondi és Gergoes Sorel, és az olyan angolszászok, mint…

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 7. Fasizmus

Tartalomjegyzék Amikor 1914-ben kitört a háború, az Itáliai Szocialista Pártban nézeteltérések adódtak arról, hogy milyen politikát kövessenek. Az egyik csoport ragaszkodott a marxizmus szigorú elveihez. Ez a háború – mondták – a tőkések háborúja. Helytelen a proletároknak bármelyik hadakozó fél oldalára állni. A proletároknak várniuk kell a nagy forradalomra, az egyesült szocialisták polgárháborújára egyesült kizsákmányolóik…

Read More