A thereligionofpeace.com adatai alapján 2016 Július közepéig 1268 iszlamista támadást követtek el 50 országban, amely 11664 életet követelt és 14087 ártatlant sebesített meg. 2016 Július 14.-én ismét lecsapott az Iszlám Nizza városában, a francia nép nemzeti ünnepén, 84 életet kioltva. Az elkövető egy 31 éves tunéziai származású muszlim férfi (Tunézia 99.76 százaléka szunnita iszlám vallású), de mindenki tényként kezelte azt, hogy az elkövető muszlim származású, még mielőtt arra fény derült volna.

Ne beszéljünk most a média és a baloldali propagandisták hullagyalázásáról; vagy a modern világ papságáról, aki inkább védi az Iszlámot, minthogy gyászolja saját vérét és fajtáját. Ezek az emberek világosan elénk tárják valós természetüket egy pillanat alatt, iszlamofóbiát kiáltva, a világ legvéresebb vallását védelmezve, takargatva vértől áztatott kezeiket, amellyel nem is olyan rég barbár népek millióit invitálták Európa országaiba. Ismét láthatjuk a haszontalan és tehetetlen gyávák Facebook képét beborító Francia zászlót, hogy ismerőseik nagyon jól lássák, mennyire együttérző és jó emberek ők, miközben jobb esetben nem tesznek semmit, rosszabb esetben mindent megtesznek, hogy az ő országukat is ellepje a bevándorlók hordája.

Egy kérdés kísérti viszont azok elméjét, akik nem rettennek meg az igazság látványa előtt: miért? És nem csak arra vonatkozóan, hogy miért mészárolt le egy magányos terrorista 84 embert, hanem összekapcsolva az elmúlt idők szálait, egy sokkal nyomasztóbb, sürgetőbb, és rettentőbb jelenségre keresve a választ:

Miért nézi tehetetlenül az egykor hatalmas és erős Európa, ahogyan a kommunisták és a multikulturalizmust hirdető szélsőbaloldal ötödik hadoszlopa kitárja birodalmuk kapuit a barbár népek előtt, hogy megismétlődhessen a civilizációk felemelkedésének és bukásának ciklusa – mint ahogy az történt Rómával – és a szexuális szabadság, a vallás pusztulása és a vagyon termelés nélküli felélése után egy erőszakos és vérengző kultúra elvégezhesse a haldokló világ kegyelemdöfését?

Mivel pontosan ez zajlik le szemünk előtt. És az emberek reménykednek abban, hogy előbb vagy utóbb felébred a nyugati világ, megtalálja régi énjét és véget vet lassú öngyilkosságának, amelynek egy apró reménysugara a Brexit vagy Donald J. Trump. De Németország, Franciaország vagy Svédország esetében az ébredés örökösen késni látszik, egészen addig, amíg egy fegyvertelen, harcképtelen és elszegényedett kissebbség választhat, hogy vagy szembenéz egy véres polgárháborúban az erőszakos csőcselékkel, vagy hangtalanul a feledésbe süllyed.

1468542092215

A történelem jelenlegi eseményei valóban a civilizációk felemelkedésének és bukásának örökös ciklusában keresendő. John Glubb mélyrehatóan rámutat ‘The Fate of Empires and Search for Survival‘ című művében a ciklus részleteire. Mindenekelőtt rámutat arra, hogy átlagosan minden birodalom 210-270 évig létezett, az Ókori Görög civilizációtól elkezdve a Római Köztársaságon, a Római Birodalmon, az Ottomán Birodalmon és számos egyében át egészen az újkori Brit Birodalomig. Ez a szám, amely körülbelül tíz generációt foglal magába, változatlan maradt háromezer éven át szerte a világban.

A szerző továbbá rámutat a hatalmas nemzetek felemelkedésének és bukásának különböző fokozataira:

 1. Az Úttörők Kora
 2. A Hóditások Kora
 3. A Kereskedelem Kora
 4. A Bőség Kora
 5. Az Értelem Kora
 6. A Dekadencia Kora

Ezek közül a számunkra legfontosabb, a végső jellemzői a védekező attitűd, a pesszimizmus, a materializmus, a könnyelműség, az idegenek beözömlése, a jóléti állam és a vallás gyengülése. És bár a civilizációk bukásainak történelmi eseményei különbözőek, a felsorolt, alapvető jegyek mindegyikben egytől egyig megtalálhatóak, és a bukás minden esetben belső tényezők következtében következik be.

Persze kérdés az is, hogy honnan számoljuk a jelenlegi civilizációs ciklus kezdetét. Későbbi bejegyzésekben részletesen is meg fogjuk vizsgálni a korszakokat, hozzáhasonlítva azt a történelemhez, jelenleg legyen elég annyi, hogy a jelenlegi civilizációk születése a modern kor 18. századi kezdete és az 1848-as Forradalmak közé tehető.

Olvasd el ezt is:  A szabad társadalom: Nyugdíj

13719539_10154320551084183_4831289397256797822_o

Ez viszont még mindig nem ad magyarázatot a miért kérdésre, csupán egy tisztább történelmi képet fest világunk jelenlegi helyzetéről. Ha viszont egy másik kutató, Jim Penman munkásságára tekintünk, azt láthatjuk, hogy az emlősök – beleértve természetesen az embert – környezete jelentős hatással van az egyed temperamentumára, személyiségének érzelmi és pszichológiai alapjaira, és hogy bizonyos körülmények helyet adnak a civilizáció felemelkedését elősegítő temperamentum megjelenésének.

Jim Penman kutatásai hasonlóságot mutathatnak azoknak, akik olvasták az r/K szelekció elmélete bejegyzéssorozatot. Arra mutat rá, hogy az állatvilágban két elkülönülő viselkedésfajta jelenik meg, attól függően, hogy milyen mértékben érhető el az élelem az adott egyed számára. A következő 5 viselkedésjegy figyelhető meg azoknál az állatoknál, akik nagymértékű ragadoznásnak vannak kitéve, amely aztán lenn tartja a populáció számát ahhoz, hogy az élelem bőségesen elérhető legyen:

 1. Kevésbé fognak étel után kutatni
 2. Szexuálisan sokkal aktívabbak
 3. Számos szexuális partnerük van
 4. Életük korai szakaszában szaporodnak
 5. Kevés időt fektetnek utódjaik tanításába.

A másik viselkedéscsoport akkor jelenik meg, amikor az étel szűkösen van jelen, és minden egyes nap hatalmas részét kell feláldozni annak megszerzéséhez. Jellemzői:

 1. Saját territórium fenntartása és védelme
 2. Tápanyag folyamatos keresése
 3. Kései szexuális élet
 4. Alacsony szexuális aktivitás
 5. Nukleáris család alapítása és az utódok magas időbefektetésű tanítása.

Ez utóbbi viselkedéscsoportot nevezte el Dr. Jim Penman C-nek, a civilizációs faktor rövidítésének. Amikor összehasonlítjuk a civilizált és a törzsi, fejletlen életet élő társadalmak viselkedését, azt találjuk, hogy a civilizált társadalomban élő emberek magas C-vel rendelkeznek, amíg a törzs tagjai sokkal inkább hajlanak az először bemutatott viselkedéscsoporthoz. A civilizált társadalom tagjai (sorrendben) egy bizonyos területen telepednek le, majd fenntartják és védelmezik azt, sokkal hosszabb órákat dolgoznak,  életük késobbi szakaszában vállalnak gyermeket, kontrollálják a szexuális aktivitásukat, monogám életet élnek és tanítják utódjaikat.

A C jelenléte az egyedben külső hatásokra erősödik vagy gyengül egy epigenetikai folyamaton keresztül. Azokat a hatásokat, amelyek megemelik a C jelenlétét az emberben, Dr. Penman C promótereknek nevezte el. Természetes körülmények között C krónikus, enyhe éhség következtében aktiválódik az egyedben. Azaz ha az egyén életében folyton jelen van a táplálék minimális, de érezhető hiánya, olyan sejtszintű változások mennek végbe a testén belül, amelyek a fentebb felsorolt viselkedésre késztetik őt.

Korábbi tudományos vizsgálatok azt mutatták, hogy a rövidtávú ételmegvonás negatív hatással van a férfi nemi hormon, a tesztoszteron szintjére. A kísérletek, amelyeket Dr. Penman és társai végeztek demonstrálják, hogy ugyanilyen hatással jár az, amikor hosszú távon vonják meg az étel egy nagyobb részét, és okoznak enyhe, hosszan tartó éhséget egerekben. A magas tesztoszteronszint összefüggésben áll a magas szexuális aktivitással, az agresszióval és a dominanciával. Például kutatások alapján a börtönök legerőszakosabb elítéltjei rendelkeztek a legmagasabb tesztoszteron-szinttel. Továbbá azok a férfiak, akik magas tesztoszteron-szinttel rendelkeznek, kevésbé hajlamosak elkötelezett párkapcsolatban részt venni vagy több időt tölteni párjukkal, hajlamosabbak a bűnözésre és a kábítószerhasználatra, továbbá a tesztoszteron-szint kapcsolatban áll a magas kockázattal járó viselkedés tanúsításával, és a fizikai élvezetek hajszolásával. Végül pedig megfigyelhető, hogy a tesztoszteron szintje fordítottan arányos a modern nyugati társadalomban elért sikerekkel: az alacsony tesztoszteronnal rendelkező emberek sokkal nagyobb szakmai és üzleti sikereket érnek el, míg a legmagasabb tesztoszteronszintet a munkanélküliek csoportjában figyelték meg.

Olvasd el ezt is:  Hogyan (ne) érveljünk az adóztatás mellett

A magas tesztoszteronszint következtében megjelenő viselkedés egyezik azzal a viselkedéssel, amely a bőséges táplálék környezetében jelenik meg, vagy amelyet az r/K szelekció elmélete bejegyzéssorozatban r stratégiának neveztünk. Összefoglalóan ezt a jelenséget az időpreferencia közgazdaságtani fogalmával is leírhatjuk. Ahogyan annak definícióját Hans-Hermann Hoppe megfogalmazta Demokrácia, a bukott bálvány című könyvében:

A cselekvés során a cselekvő a fennálló állapotokat mindig javítani akarja, így demonstrálja, hogy a több jót, jószágot, előnyben részesíti a kevesebbel szemben. Továbbá mindig figyelembe veszi, hogy a jövőben mikor valósulhatnak meg céljai, tehát az azok megvalósításához szükséges időt, valamint a jószág tartósságát. Ezzel azt is kifejezi, hogy inkább szeretne korábban hozzájutni az adott jószághoz, mint később, és jobban kedveli a tartósabb dolgokat. Ez az időpreferencia jelensége.

Minél alacsonyabb az ember – és a társadalom – időpreferenciája, annál inkább képesek elhalasztani vágyaik azonnali kielégülését és erőforrásaikat megtakarítani, nem pedig a pillanatban felélni. Minél magasabb az ember időpreferenciája – és minél inkább a magas tesztoszterinszint jegyeit mutatja – annál kevésbé lesz képes megtakarítani és hosszú, nehéz munkát végezni amely nem elégíti ki azonnali vágyait.

Az alacsony időpreferencia következtében fellépő megtakarítások pedig létfontosságúak egy civilizáció és egy fejlett társadalom megjelenéséhez, hiszen megtakarítások esetén bizonyos emberek számára lehetővé válik, hogy ne a földeken és a mezőgazdaságban dolgozzanak, hanem specializáltabb képességeket tanuljanak el, és kovácsokká, szabókká, ácsmesterekké, molnárokká, pékekké, asztalosokká, zenészekké váljanak, vagy bármilyen más módon hozzanak létre értéket a társadalom tagjai számára. Továbbá a megtakarítások teszik lehetővé a nagyobb beruházások és technológiai fejlesztések létrejöttét is, mint például a munkamegtakarító eszközök létrehozását, amellyel aztán tovább növekedhet a gazdaság.

Ezt a tényt kíválóan illusztrálják a közgazdász Bob Murphy szavai:

Ha a világ összes vezető fizikusa, mérnöke, vegyésze, programozója és vállalkozója visszakerülne a Kőkorszakba, legtöbbjük egy héten belül elpusztulna. Bár rendelkeznének napjaink élvonalbeli ismereteivel, hiányozna az a felhalmozott tőke, amellyel megvalósíthatnák fejlett ötleteiket.

Ilyen értelemben nyomatékosították az olyan osztrák [az osztrák közgazdaságtani iskola követői] írók, mint Bohm-Bawerk, Mises és Rothbard azt, hogy a gazdasági növekedés végső féke nem a “technológia” vagy a “találmányok,” hanem a megtakarítások és a befektetések. Bármely történelmi korban van egy halom ötlet, ami az asztalfiókban marad, nem jut el a gyártásig és a boltok polcaira.

A jelenlegi technológiával már lehetséges lenne kolóniát építeni a Marson, vagy lebegő óceánvárost a Földön, amely eltarthatna 100 ezer embert. De egész egyszerűen túl drága lenne ilyen projektek megvalósítása a közeljövőben. Nem az a helyzet, hogy “nem tudjuk, hogyan kellene csinálni,” hanem az, hogy túl sok egyéb javakat és szolgáltatásokat kellene feláldozni ahhoz, hogy felépítsünk egy hatalmas úszó várost a Csendes-óceánon 2020-ig.

Minél alacsonyabb a társadalom időpreferenciája, annál hamarabb kezdődik meg a tőkeképzés, és annál hamarabb válhat a gazdaság összetettebbé. A kérdés viszont az, hogy hogyan tartja meg a magas C-t az a társadalom, amely olyan fejlett gazdasági szintet ért el, ahol nincs többé jelen a krónikus, enyhe éhség. A fejlett gazdaság és a tápanyag bősége következtében egyhamar, akár generációkon belül is bekövetkezhetne a C radikális zuhanása, amely eltörölné azt a temperamentumot, amely létrehozta a bőséget. És hosszútávon pontosan ez az, ami a civilizációk felemelkedésének és bukásának ciklusában bekövetkezik, de bizonyos társadalmi C promóterek következtében ez a folyamat nem 1-2 generáción belül zajlik le, hanem átlagosan 250 év alatt.

C promóter mindaz, amely arra törekszik, hogy csökkentse a társadalom egyedeinek tesztoszteronszintjét. A C promóterek jelenléte teszi lehetővé azt, hogy az emberek kevésbé legyenek szexuálisan aktívak, kevésbé legyenek aggresszívak, stabilabb párkapcsolatokat építsenek ki, nagyobb figyelmet szenteljenek gyermekeik tanítására, és sokkal kitartóbban dolgozzanak.

Olvasd el ezt is:  A tanulatlan Orbán Viktor családpolitikája

Az egyik ilyen C promóter a böjtölés gyakorlata. Egyáltalán nem véletlen, hogy a Keresztény világ vált a leghatalmasabb és legfejlettebb civilizációvá. Bár az Iszlám is előír egy bizonyosfajta, nagyon kimerítő böjtöt, az egészen más epigenetikai változásokat vált ki az emberből, mint a Keresztény, vagy akár a Buddhista böjt. Ez a gyakorlat bizonyos mértékben elősegíti a krónikus, enyhe éhség érzetének fenntartását még táplálékban gazdag környezetben is, amely fenntartja a C szintjét.

De úgyszintén C promóter a szexuális viselkedés korlátozása is, amely még a böjtnél is hatékonyabban csökkenti a tesztoszteronszintet. Mind a Kereszténység, mind a Zsidóság, a brit Viktoriánus kor, és minden egyéb kereskedelemre épülő kultúra erőteljesen kikényszerítette különböző társadalmi módszerekkel a szexuális aktivitás csökkentését, és minden civilizáció hanyatlását nagyban jellemezte a szexuális szabadság feltörése. A korlátozott szexuális viselkedés magasan összefügg a nagyobb politikai egységek létrejöttével, a piacgazdaság és a nehéz munkavégzésre való hajlandóság kiemelkedésével, a monogám, nukleáris családok megjelenésével.

A harmadik C promóter a gyermekek viselkedésének irányítása. Itt nem gyermekbántalmazásra vagy büntetésen keresztül való irányításra kell gondolni, hiszen az eredményt el lehet érni a kölcsönösen előnyös problémamegoldás módszerét használva is, hanem arra, hogy a szülők gyermekeiket időt és energiát befektetve tanítják a helyes életre.

1464365939978

Így eljutunk végül a válaszhoz arra a kérdésre, hogy miért látjuk szemünk előtt kibontakozni a nyugati civilizáció lassú, megállíthatatlannak tűnő összeomlását. Amit ma látunk az a civilizációs temperamentumot csökkentő és eltörlő társadalmi jelenségek összessége, amelyek – ha a fentebb felvázolt hipotézis igaz – a civilizációt létrehozó viselkedés eltűnéséhez és következményképp a civilizáció eltűnéséhez vezetnek.

A magas kalóriatartalmú ételek és a világszerte fellépő elhízásjárvány, az olyan keménydrogok, mint az alkohol kultúrálisan elfogadott és normalizált használata, a nukleáris családok szétbomlása, a fiatalok már általános iskolában fellépő szexuális aktivitása, és természetesen a vallási tradíciók eltűnése, amelyet az államizmus vált fel, mind hozzájárulnak és felgyorsítják a civilizációnk elkerülhetetlennek látszó összeomlását. A C zuhanása következtében eltűnik a territórium védelmére való hajlam, és a nyugati világ passzívan nézi a barbár népek beáramlását saját szó szerinti szomszédságukba.

Ezek mindaddig jelen lesznek, amíg tart a múlt generációi által megtermelt vagyon gyors és azonnali felélése, az erőforrások eltűnésével pedig a nyugati világ populációja olyan hatalmas méretű zuhanást fog tapasztalni, mint a Római Birodalom annak bukásakor, amikor az 1-1,5 millióról alig 80 ezerre esett a lakosság száma.

A kérdés az, hogy lehetőségünkben áll-e elkerülni az elkerülhetetlennek látszó, ciklikus összeomlást, a válasz pedig az, hogy mindenképpen. A jövő nincsen kőbe vésve, és lehetséges eljuttatnunk a túléléshez szükséges információt a magyar társadalom számára. Az információs technológia révén képesek lehetünk százezreket elérni, hogy tisztán lássák a civilizációk felemelkedésének és bukásának anatómiáját, és láthassák mindazt, amit a modern társadalom tehet az elkerülhetetlennek látszó összeomlás elkerülése érdekében.

A következő bejegyzésekben tovább fogalkozunk a civilizációs temperamentum felépítésével, a háborúkkal, az aggresszióval, látni fogjuk a különbséget az Iszlám és a Keresztény világ között, azt, hogy a jelenlegi nyugat gazdaságpolitikája hogyan ássa alá a civilizációs temperamentumot, és hogy mit tehetünk a civilizációk felemelkedésének és összeomlásának körforgása ellen. Ahhoz, hogy feltáruljon ez a tudás és több és több emberhez eljuthasson, az Ellenpropaganda oldalának támogatókra van szüksége, akik lehetővé teszik az oldal jövőbeli működését. Ha értékesnek találod a tartalmat, és szeretnél tenni azért, hogy eljusson azokhoz, akikkel együttműködve ellenállhatunk az elkerülhetetlennek látszó romlásnak, ide kattintva támogathatod az oldal fenntartását.