Hallottam egy történetet. Egy amerikai férfi épp a füvet vágta háza előtt, amikor demokrata szomszédjai, apa, anya és a kislányuk arra sétáltak. Beszélgetésbe elegyedtek, és a férfi megkérdezte a kislánytól, mi szeretne lenni, ha nagy lesz, mire a lány azt válaszolta: “Politikus, hogy segíthessek a hajléktalanokon.” A férfi erre azt mondta: “De hiszen nem kell ahhoz politikusnak lenned, és most is segíthetsz rajtuk. Segíts nekem levágni a füvet, elmosogatni és rendbe tenni a konyhát, én cserébe fizetek 50 dollárt, amiből aztán vehetsz ételt a hajléktalanoknak.” A kislány elgondolkodott, majd azt kérdezte: “Miért nem teszik ezt a hajléktalanok?” Mire a férfi válaszolt: “Üdv a Republikánus pártban.”

Szükséges megérteni az amerikai kultúrát, gazdaságot és politikát ahhoz, hogy értelmezhessük a Donald Trump jelenséget. A fenti történet kitűnően illusztrálja a különbséget a Demokrata és Republikánus párt, az amerikai bal és jobb oldal között.

Az ellentét a kollektivizmus és az individualizmus között húzodik.

A bal oldal filozófiája a kollektivizmus, mely azt tartja, hogy az egyén jogai kizárólag addig terjednek, amíg a csoport engedi, az egyén munkája és élete a kollektíva tulajdona és élete egyetlen értékét törzse szolgálatából merítheti.

A jobb oldal filozófiája az individualizmus, amely minden egyént önálló és szuverén entitásként kezel, kinek természetéből adódó, elidegeníthetetlen joga rendelkezni saját életével, szabadságával és tulajdonával.

Individualista az, aki embertársát, mint független és önálló, szabad lény látja, tiszteletben tartva annak tulajdonát testében, munkájában és munkájának gyümölcsében. Kollektivista az, aki embertársát, mint eszközt látja, aki felhasználható a kollektíva szolgálatára.

Alapítói az Egyesült Államokat az individualizmus alapkövére építették, melyre elég bizonyíték kell hogy legyen a Függetlenségi Nyilatkozat híres sora:

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre.

A tulajdon tiszteletének eszméje, és a piac szabadsága tette az Egyesült Államokat a modern idők leggazdagabb és legsikeresebb birodalmává. Egészen a 20. század elejéig érték volt a klasszikus liberális szabadságeszme, a kormány hatalmának minimalizálása és a szabad kereskedelem, majd szép lassan betolakodott az egyre növekvő állam a gazdaságba, amely aztán katalizálta a Nagy Gazdasági Világválságot, (bizonyíték itt, itt vagy itt) mely következtében az államhatalom kiterjesztése még tovább fajult a New Dealhez hasonló alkotmányellenes törvénykezéseken át.

A modern amerikai konzervativizmus a növekvő állam ellen fellépő ideológia, viszont nehezen talál hű jelöltet. Ronald Reagan annak látszott, viszont a gyakorlatban pontosan ugyanazt a politikát folytatta, mint elődjei, és hogy csak egy adatot emeljünk ki, uralkodása végére 68%-kal emelte az állami kiadásokat.

És hogy áll most az amerikai gazdaság? Röviden, romokban. 19 ezer milliárd dollár államadósság, recesszió, nincsenek megtakarítások, a bérek nem növekednek, 49 éve nem volt ilyen alacsony a házbirtokosok száma, a lakbér ára növekszik, satöbbi és satöbbi.

Tehát az lenne a válasz, hogy Trump azért képes felemelkedni, mert az elődei az államhatalom kiterjesztésével elpusztították a gazdaságot?

Nem.

Sokkal mélyebbre kell merülnünk a jelenség megértéséhez, a kultúra és az evolúciós biológia területeire.

we-need-to-go-deeper

Mint anarchista és mint ateista, gyűlölöm ezt kimondani, de egyet kell hogy értsek Orbánnal, amikor a keresztény európai értékekről beszél. Azok a viselkedésbeli normák, amelyeket a kereszténység hirdet, felelősek a civilizációnk felépüléséért. Ez nem jelent isteni inspirációt vagy bizonyítékot, bármiféle doktrínára, kizárólag azt, hogy az évszázadokon át azok, akik ezt a viselkedést tanúsították, nagyobb bőségre, több élelemre, biztosabb életkörülményekre tettek szert, így nagyobb esélyjel nemzettek túlélésre képes utódokat és örökítették tovább viselkedésüket.

Olvasd el ezt is:  Hogyan virágoztassuk fel Magyarországot 4 egyszerű lépésben

A szűkös táplálék, és az abból következő krónikus éhség olyan epigenetikai és hormonális változásokat idéz elő az egyedben, melyek erősítik az olyan, civilizációépítő viselkedéseket, mint a kemény munka, kereskedelem, nagyobb csapatokban való együttműködés, (Jim Penman, Biohistory, 14.) csökkenti a tesztoszteron-szintet, ebből következően pedig a szexuális aktivitást. (22.). Mivel a felhasználható erőforrások ritkák, a környezet a nagy mennyiségű gyermeknemzés helyett az alacsony reprodukciós rátát segíti elő, és kizárólag azok az utódok élik túl a gyermekkort, akiknek felnevelésébe és tanításába a szülők hatalmas mennyiségű időt és energiát fektettek. Mivel minden falat táplálék szűkös, és nehezen elérhető a törzs vagy csoport számára, mind az erőforrásokért folyó versengés, mind a csoport tagjainak előnyben részesítése a csoporton kívül eső egyedekkel szemben természetes és előnyös.

A kereszténység a böjtölés előírásán és a falánkság tiltásán, a monogám életvitelen, a házasság intézményén és számos egyéb tanításon keresztül mesterségesen előteremti azt a viselkedést, amely az erőforrások szűkössége következtében jelenik meg, mely stratégiát az ökológiában a környezet hordozókapacitásáról K-kiválasztódásnak neveznek, ez az individualizmus és az amerikai konzervativizmus biológiai gyökere.

Screenshot 2016-03-18 00.04.55.png

Ezzel szemben azoknál az élőlényeknél, ahol az erőforrások bőségesen elérhetőek, egy egészen más túlélési stratégia bontakozik ki. Mivel legtöbb esetben ez a környezet a magas és véletlenszerű halálozási ráta következményeképp jelenik meg, (The Evolutionary Psychology Behind Politics, 21.) jellemzői a szexuális partnerek gyakori váltogatása, a korai szexuális aktivitás, és az utódok felnevelésének elhanyagolása annak érdekében, hogy az egyed a lehető legtöbb utódot hozza létre a magas élősködés túlélése érdekében. Mivel az étel bőséges, a versengés és a törzs vagy csoport másik tagjainak előnyben részesítése a kívülállókkal szemben felesleges és elkerült. Az egyénenkénti reprodukciós rátát jelölő r után ezt a stratégiát r-kiválasztódásnak nevezik, mely a kollektivizmus és tágabb, politikai értelemben a szocializmus biológiai gyökere.

Az r-szelekciós pszichológiával rendelkező Marx azon feltevésből indult ki, hogy mindenki úgy érez, mint ő és arra törekszik, hogy olyan kormányt hozzon létre, amely száműzné [a verseny] küzdelmét. Marx számára ez egyszerű volt – eltörölni a társakkal való versengésben alulmaradás bármilyen lehetőségét úgy, hogy az állam hatalmán keresztül véget vet a versenynek. Erőszakkal elvenni minden erőforrást és azokat mindenkinek ingyen rendelkezésére bocsátani.

The Evolutionary Psychology Behind Politics, 123. o.

A dolgok ezután kezdenek érdekessé válni. A nyugati demokráciák jóléti államai, mint ahogy azt már számos előző bejegyzésben elemeztük, a vagyonszerzés politikai módszerének intézményei. Lehetővé teszik a jogosan, munkán át megszerzett vagyon legális és erőszakkal való elkobzását és újraelosztását azok számára, akik segítik az uralkodót hatalomra juttatni. Az Orbánt éltető nyugdíjasoktól elkezdve a segélyeken élő cigányságon át a tüntető taxisokig, számos olyan társadalmi réteg létezik, amely a politikai eszköz használatán keresztül élősködik a társadalom értékteremtő tagjain.

Olvasd el ezt is:  Mi az a liberalizmus?

Ez a gazdasági környezet a bőség mesterséges látszatát hozza létre. Itt nem abszolút, hanem relatív bőségről beszélünk, tehát nem arról, hogy lehetőség nyílik minden anyagi vágy kielégítésére, hanem arról, hogy viszonylag hatalmas erőforrások állnak rendelkezésre kevés vagy semennyi erőfeszítésért cserébe. A bőség pedig, mint ahogy azt feljebb kifejtettük, elősegíti az r-szelekciós pszichológia megjelenését. Az r-szelekció terjedése és növekedése a szexuális viselkedés következtében (lásd a fenti táblázatot, ha túl bonyolult) irányíthatatlan populációnövekedéshez vezet. A megnövekedett r-szelekciós populáció az államhatalom további növekedését és a termelők további kizsákmányolását követeli.

Az általános tendencia a K-ról r-be fordul, és az addigi viselkedésbeli hagyományok, a monogámia, a figyelmes gyermeknevelés és a család intézményének szentsége helyébe a szexuális szabadság és az egyedülálló szülőség kultúrája lép. A munka és egyéni törekvés helyét átveszi az “entitlement” kultúra, ahol mindenki jogosult “ingyen” oktatásra, ellátásra, ételre, házra, alapjövedelemre, munkahelyre. Bűnös lesz az, aki munka és kitartás, áldozatok árán gazdagodott meg, és helyessé válik kirabolni, majd elosztani vagyonát az egyenlőség jelszava alatt. Míg a szűkös erőforrásokon élő csoportban az erőszak az egész törzs bukásához vezethet, az r szelekció nem hátrál meg a nyílt, brutális vérontástól saját érdekeik kielégítéséhez.

A család összeomlása, az “ingyen” javak követelése és a “gazdasági egyenlőtlenségek” kiegyenlítése érdekében elkerülhetetlen és kötelező a politikai hatalom kiterjesztése a társadalom értékteremtő tagjaira, hogy az állam beléphessen a szexuális szabadság következményeként egyedül maradt anyák mellé apafiguraként, és erőszakkal elkobozza, majd segélyek és ingyenes, államosított javak formájában átadja a jogosan birtokolt, munkával megtermelt vagyont a termelőktől az élősködők számára.

Mindez azért van, mert a bőség azt a látszatot kelti, hogy az erőforrások végtelen számban állnak rendelkezésre, és ha valaki szenved vagy szűkölködik az kizárólag azért történhet, mert igazságtalanság jelentkezik valahol a rendszerben, így az r-szelekció nézőpontjának logikus következtetése a kultúrális majd gazdasági marxizmus.

Ez a civilizációk bukásának egyetemes oka, emiatt pusztul ma is a világ.

pPEZLjz

Donald Trump a K-szelekciós pszichológia forradalma az államot felhasználő élősködőkkel szemben. Az amerikai nép értékteremtő tagjainak szemében Donald Trump testesíti meg a növekvő, bűnöző uralkodó osztály ellen érzett dühöt és elkeseredést. Míg Bernie Sanders ingyen javakat ígér szavazóinak, Trump lehetőséget ígér arra, hogy az amerikai nép dolgozhasson, és saját munkája gyümölcséből élhessen.

Milliók számára inspiráló, ahogyan Trump ellenáll az r-szelekciós pszichológia legnagyobb táborának, a feministák és Social Justice Warriorok  politikai korrektség kultúrájának és nevetségessé teszi a média és a baloldal verbális bántalmazását, vállat von és lesöpri azokat, akik szexizmust és rasszizmust kiáltanak, akik eddig elnyomták az értelem minden szikráját az egyetemeken, divatba hozták a szocializmust, és az amerikai konzervatív tábort szégyellnivaló primitívekként állították be.

Minden Trump ellen indított támadás erősíti őt. Miután pár napja baloldali, Bernie Sanders támogató, szocialista, szélsőséges bűnözők csőcselékbe tömörülve megakadályozták Trump beszédét – betörtek az esemény helyszínére, megtámadták a békés résztvevőket, téglával támadtak rendőrökre, kommunista zászlót lengettek, elállták a mentőautó útját, fegyverrel lőttek a levegőbe és helyeselték a Trumpot támogató nők molesztálását – majd miután konzervatív politikai ellenfelei és az egész média Trumpot hibáztatta a Black Lives Matter bűnözők erőszakosságáért, az egész világ láthatta, ki a kulturális fasiszták legnagyobb ellensége, és következményképpen a népszerűsége abban az államban 23%-kal nőtt, majd megnyerte az előválasztást.

Olvasd el ezt is:  Az erőszak erkölcsfilozófiája

A Régi Nagy Pártnak (~Grand Old Party, GOP) is nevezett Republikánus Párt számtalan tagja fordul saját szavazói ellen, és tesz meg mindent azért, hogy megállítsák Trump menetelését az elnökség felé. Legnagyobb tervük megakadályozni, hogy Trump az előválasztások útján megszerezze a szavazatok többségét és a párt jelöltje legyen, hogy aztán a párt vezetősége adhassa át a jelöltséget olyan embereknek, mint Mitt Romney, aki az előző választásokkor szánalmas vereséget szenvedett Obama ellen, így nem a legkedveltebb politikai szereplő a konzervatív tábor szemében.

Ahogy az amerikai nép egyre tisztábban látja, hogy a Republikánus Párt hamarabb adná át az elnökséget Hillary Clintonnak, minthogy azt a Donald Trumpot indítsák, aki nem fogad el pénzt lobbistáktól és a gazdasági elittől; amikor látja, hogy az eddigi hatalom kétségbeesetten ragaszkodik politikai erejéhez, szembeköpve választóikat, hogy a média nem több, mint egy hazug propagandagépezet, amelyet teljes Trump-ellenes fokozatra állítottak; amikor látják, hogy Soros György pénzelt Black Lives Matter bűnözők azok, akik rasszistának, Hitlernek és gyűlölködőnek nevezik Trumpot; egyre kevesebb kétségük van, hogy Trump az egyetlen, aki valóban a jelenlegi hatalom ellen harcol, és millióan érzik úgy, hogy a Donald Trump mozgalom tényleg képes ismét naggyá tenni Amerikát.

Miközben Trump megállíthatatlanul halad előre, felébreszti az amerikai értékteremtő osztály oroszlánját, a csendes többséget, akik azt látják, hogy az elmúlt évtizedek nem szóltak másról, mint az ő kizsákmányolásukról és elnyomásukról, arról, hogy élősködők szisztematikus rasszizmust és szexizmust kiáltanak, mire ők bűntudatot érezve lehajtják a fejüket és átadják jövedelmüket az “elnyomottaknak.”

A Donald Trump mozgalom nem egy újabb politikai ceremónia, hanem egy visszavonhatatlan társadalmi paradigmaváltás. A végtelen mennyiségű támadás oka a jelenlegi uralkodói kaszt félelme attól, hogy nem lesznek képesek többé a vagyonszerzés politikai módszerét használni. A Republikánus Párt azért támogatná inkább a Demokraták jelöltjét, azért szerveznek szélsőbaloldali tüntetők tömeges megmozdulásokat, azért sikítanak Hitlert, szexistát, rasszistát, idegengyűlölőt, hogy elkerüljék áldozataik, az amerikai középosztály felemelkedését.

Mostanra kizárólag akkor veszítheti el Donald Trump az elnöki címet, ha meggyilkolják. És mivel az amerikai nép szeme előtt megnyílt az út, ha politikai játszmákon vagy tényleges bérgyilkosságon keresztül a hatalom megállítja a mozgalmat ahelyett, hogy nyugodtan néznék, amint összeomlik a politika- és médiabirodalom; ami akkor következik az nem egy másik jelölt elnöksége, hanem a gazdaságot és az élősködőket a hátukon cipelő értékteremtő polgárok kontinentális lázadása.

Mert Donald Trump nem egy halvány, pislákoló remény arra, hogy Amerika visszatérjen az államizmusból a piacgazdaság és szabadság, termelés korába, hanem az Amerikai nép ultimátuma uralkodói felé, egy utolsó esély a békés életre, mielőtt a nyugati ember azt teszi, amiben a leginkább gyakorlott: lemészárolja az ellenségét.

Ide kattintva hozzájárulhatsz az oldal fenntartásához.