Hans-Hermann Hoppe – A konzervativizmus és a libertarianizmus

Fordította: Váradi István. A kötet megvásárolható a kiadó oldalán. Hadd kezdjem a konzervatív szó két lehetséges jelentésével. Az első jelentés szerint a konzervatív olyasvalakire utal, aki általában támogatja a status quo-t, más szóval aki fenn akarja tartani az éppen fennálló törvényeket, szabályokat, erkölcsi és viselkedési előírásokat, akármilyenek legyenek is azok. Mivel a törvények, a szabályok…

Read More

Lew Rockwell – De mi lesz a gyerekekkel?

Töltsd le PDF-ben! Christopher Ratte – a Michigani egyetem klasszikus tanszékének professzora – a közelmúltban börtöntöltelék lett, fiát pedig elragadták tőle, mindezt a gyermek az apja elleni védelmének a nevében. Elvitte 7 éves gyermekét egy detroiti baseballmérkőzésre, ahol limonádét rendelt neki. Amit felszolgáltak nekik, az „Mike’s Hard Lemonade” volt, amit a fiú készen állt meginni….

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.6 – Xenophón és a háztartásvezetés

Platón egyik tanítványa és kortársa az athéni földbirtokos arisztokrata és hadvezér, Xenophón (i. e. 430-354) volt. Xenophón közgazdaságtani írásai szétszórva lelhetők fel olyan művekben, mint egy beszámoló egy perzsa király neveltetéséről, egy értekezés az állami bevétel növelésének mikéntjéről és egy könyv az „ökonómiáról,” azaz a háztartás és a tanya vezetésének technológiájával kapcsolatos gondolatokról. Xenophón vélekedéseinek…

Read More

H. L. Mencken – Az első New Deal

Töltsd le PDF-ben! Az 1845-ös franciaországi állapotok nagyon hasonlítottak az 1928-as Egyesült Államok állapotához. Az ország sok fogcsikorgatás és nyöszörgés közepette végre sikeresen kigyógyult a Napóleoni háborúk következményeiből, a trónon egy mérhetetlenül ostoba, de mérhetetlenül tiszteletre méltó király ült, a kormány – F. P. G. Guizot miniszterelnöksége alatt – elkötelezte magát a „béke és semmi…

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.5 – Platón jobboldali kollektivista utópiája

Legnépszerűbb és legbefolyásosabb művében, az Államban lelhető Platón hierarchikus, kollektivista utópiájának klasszikus kifejtése. Abban, és a későbbi Törvényekben Platón felvázolja az eszményi városállamát: egy városállam, amiben filozófuskirályok és filozofikus kollégáik tartják fenn a helyes oligarchikus uralmat, ezzel állítólag biztosítva, hogy a közösség legjobbjai és legbölcsebbjei uralkodjanak. A kikényszerített hierarchiában a filozófusok alatt volnának az „őrzők”…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Praxeológia és gazdaságtudomány I.

Köztudott, hogy az osztrák közgazdaságtani iskola követői erős nézeteltéréseket táplálnak a gazdaságbölcselet más iskoláival – mint a keynesiánusokkal, a monetaristákkal, a közösségi választás gazdaságtudósaival, a történelmi iskolával, az institucionalistákkal és a marxistákkal – szemben. A nézeteltérés persze akkor a legszembetűnőbb, amikor gazdaságpolitikáról és gazdaságpolitikai javaslatokról esik szó. Az osztrák iskola követői időnként szövetséget kötnek a…

Read More

Albert Jay Nock – Ézsaiás feladata

Töltsd le PDF-ben!  [Időnként még a legelszántabb libertáriusok is kétségbeesnek a szabadság jövője kapcsán. Albert Jay Nock esszéje megerősítést nyújthat a reményvesztett a pillanatokban.] Az előző év őszének egyik estéjén az éjszakába nyúló órákon át üldögéltem egy európai ismerősömmel, miközben ő kifejtett nekem egy politikai-gazdasági tant, ami olyan igaznak hangzott, mint a kétszer kettő négy,…

Read More

Ayn Rand – A műemléképítők

Töltsd le PDF-ben!   Ami valaha állítólagos ideál volt, mára elnyűtt csontváz, ami madárijesztőként zörög a szélben az egész világ felett, de az embereknek nincs bátorságuk ahhoz, hogy felnézzenek és felfedezzék a véres rongyok alatt vigyorgó koponyát. Ez a csontváz a szocializmus. Ötven évvel ezelőtt talán volt néhány mentsége (bár igazolása nem) a széles körben…

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.4 – A preszókratikusok

Az ember hajlamos hibákat véteni, néha pedig egyenesen ostobaságokra jutni, így a gazdaságtudomány történelmének áttekintése sem korlátozhatja magát a közgazdaságtani igazságok kidolgozására és terebélyesedésére. A befolyásos hibákkal is foglalkoznia kell, tehát a hibákkal, amik sajnos befolyásolták a tudományág későbbi útját. Az egyik ilyen gondolkodó a görög filozófus, a szamoszi Püthagorasz, (kb. i.e. 582 – i.e….

Read More

Ludwig von Mises: A szabadpiac és ellenségei – A közgazdaságtan és ellenfelei

Az emberiség nagy könyvei között rejlenek a görög filozófus, Platón halhatatlan írásai. A Törvények és az Állam – melyek 2300-2400 évvel ezelőtt íródtak – nem csupán filozófiával, ismeretelmélettel avagy episztemológiával, hanem társadalmi ügyekkel is foglalkoztak. Ahogyan Platón művei tárgyalták ezeket a témákat, az jellemző volt a módszerre, amivel a filozófiai és szociológiai kérdéseket – az…

Read More