Stephan Kinsella – Mit jelent anarchokapitalistának lenni

Töltsd le PDF-ben! Az anarchia-ellenes libertáriusok egy szalmabábot támadnak. Az érvelésük általában utilitárius természetű és valahogy úgy szól, hogy „de az anarchia nem működne” vagy „szükségünk van az államra (az állam által biztosított dolgokra)”. Ezek a támadások azonban a legjobb esetben is tévedésen, rosszabb esetben őszintétlenségen alapulnak. Anarchistának lenni nem azt jelenti, hogy úgy hiszed,…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A természetes elit, az értelmiség és az Állam

Töltsd le PDF-ben! Fordította: Váradi István Az állam egy területi monopóliummal rendelkező elnyomó szerv, amely folyamatosan, intézményesített módon véthet a magántulajdon ellen és zsákmányolhatja ki a magántulajdon birtokosait kisajátítás, adóztatás vagy szabályozás révén. Hogyan jönnek azonban létre államok? Az eredetükkel kapcsolatban két elmélet létezik. Az egyik elmélet szerint, melyhez olyan nevek kötődnek, mint Franz Oppenheimer,…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A konzervativizmus és a libertarianizmus

Fordította: Váradi István. A kötet megvásárolható a kiadó oldalán. Hadd kezdjem a konzervatív szó két lehetséges jelentésével. Az első jelentés szerint a konzervatív olyasvalakire utal, aki általában támogatja a status quo-t, más szóval aki fenn akarja tartani az éppen fennálló törvényeket, szabályokat, erkölcsi és viselkedési előírásokat, akármilyenek legyenek is azok. Mivel a törvények, a szabályok…

Read More

Lew Rockwell – De mi lesz a gyerekekkel?

Töltsd le PDF-ben! Christopher Ratte – a Michigani egyetem klasszikus tanszékének professzora – a közelmúltban börtöntöltelék lett, fiát pedig elragadták tőle, mindezt a gyermek az apja elleni védelmének a nevében. Elvitte 7 éves gyermekét egy detroiti baseballmérkőzésre, ahol limonádét rendelt neki. Amit felszolgáltak nekik, az „Mike’s Hard Lemonade” volt, amit a fiú készen állt meginni….

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.7 – Arisztotelész: magántulajdon és pénz

A nagy filozófus, Arisztotelész nézetei kiemelten fontosak, mert a gondolatainak teljes szerkezete hatalmas, sőt, domináns hatást gyakorolt az Érett és a Késő Középkor gazdaságbölcseletére és társadalombölcseletére, ami arisztoteliánusnak vallotta magát. Bár Arisztotelész – a görög hagyományokhoz hűen – megvetette a pénzcsinálást és aligha állt a laissez-faire pártján, megfogalmazott egy sziklaszilárd érvet a magántulajdon mellett. Arisztotelész…

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.6 – Xenophón és a háztartásvezetés

Platón egyik tanítványa és kortársa az athéni földbirtokos arisztokrata és hadvezér, Xenophón (i. e. 430-354) volt. Xenophón közgazdaságtani írásai szétszórva lelhetők fel olyan művekben, mint egy beszámoló egy perzsa király neveltetéséről, egy értekezés az állami bevétel növelésének mikéntjéről és egy könyv az „ökonómiáról,” azaz a háztartás és a tanya vezetésének technológiájával kapcsolatos gondolatokról. Xenophón vélekedéseinek…

Read More

Murray N. Rothbard – Gondolatok a libertárius társadalmi változás stratégiájáról: 3. Abolicionizmus, mint a cél

Tartalomjegyzék Szükségszerűen következik a győzelem elsődleges céljából, hogy olyan gyorsan szeretnénk a győzelmet, amennyire csak lehet. Ahogyan Mises bemutatta, amikor demonstrálta, hogy az időpreferencia az emberi cselekvés egy kategorikus ténye, az embereknek szükségszerűen előnyben kell részesíteniük bármely cél lehető leggyorsabban történő elérését. És ha valóban a győzelem a célunk, ami az igazságosság követelményeiből fakad, akkor…

Read More

Murray N. Rothbard – Gondolatok a libertárius társadalmi változás stratégiájáról: 2. Győzelem, mint a cél

Tartalomjegyzék Ha a szabadság előmenetele épp úgy megkövetel egy mozgalmat, mint ahogyan az eszmék egy csokrát, akkor úgy tartjuk, hogy amit a libertárius mozgalomnak mindenek feletti céljaként kell kitűznie, az a szabadság győzelme a való világban, az eszme megvalósítása. Ez magától értetődőnek tűnhet, de sajnos megannyi libertárius bizonyult képtelennek, hogy meglássa a győzelem, mint végső…

Read More

Murray N. Rothbard – Gondolatok a libertárius társadalmi változás stratégiájáról: 1. Egy mozgalom szükségessége

Tartalomjegyzék   A libertáriusok jelentős szellemi erőfeszítést szenteltek az alapelveik és a libertárius társadalom víziójának finomítására. De gyakorlatilag egyáltalán nem foglalkoztak egy létfontosságú kérdéssel, a stratégia kérdésével: most, hogy ismerjük a társadalmi célunk természetét, hogy a fenébe jutunk oda?Amennyiben a libertáriusok bármi figyelmet szenteltek a stratégia kérdésére, az kimerült annyiban, hogy arra jutottak, amit én…

Read More

H. L. Mencken – Az első New Deal

Töltsd le PDF-ben! Az 1845-ös franciaországi állapotok nagyon hasonlítottak az 1928-as Egyesült Államok állapotához. Az ország sok fogcsikorgatás és nyöszörgés közepette végre sikeresen kigyógyult a Napóleoni háborúk következményeiből, a trónon egy mérhetetlenül ostoba, de mérhetetlenül tiszteletre méltó király ült, a kormány – F. P. G. Guizot miniszterelnöksége alatt – elkötelezte magát a „béke és semmi…

Read More