Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.5 – Platón jobboldali kollektivista utópiája

Legnépszerűbb és legbefolyásosabb művében, az Államban lelhető Platón hierarchikus, kollektivista utópiájának klasszikus kifejtése. Abban, és a későbbi Törvényekben Platón felvázolja az eszményi városállamát: egy városállam, amiben filozófuskirályok és filozofikus kollégáik tartják fenn a helyes oligarchikus uralmat, ezzel állítólag biztosítva, hogy a közösség legjobbjai és legbölcsebbjei uralkodjanak. A kikényszerített hierarchiában a filozófusok alatt volnának az „őrzők”…

Read More

Ludwig von Mises: Emberi Cselekvés – I. fejezet: A cselekvő ember

[A képen a Mises család címerpajzsa látható, amit I. Ferenc József adományozott Ludwig von Mises dédnagyapjának 1881-ben.] I. A cselekvő ember   1. Céltudatos cselekvés és állati reakció Az emberi cselekvés céltudatos viselkedés. Vagy mondhatnánk úgy is: a cselekvés a gyakorlatba ültetett és tevékenységgé formált akarat, eredményekre és célokra irányul, az ego jelentőségteljes válasza az…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Praxeológia és gazdaságtudomány I.

Köztudott, hogy az osztrák közgazdaságtani iskola követői erős nézeteltéréseket táplálnak a gazdaságbölcselet más iskoláival – mint a keynesiánusokkal, a monetaristákkal, a közösségi választás gazdaságtudósaival, a történelmi iskolával, az institucionalistákkal és a marxistákkal – szemben. A nézeteltérés persze akkor a legszembetűnőbb, amikor gazdaságpolitikáról és gazdaságpolitikai javaslatokról esik szó. Az osztrák iskola követői időnként szövetséget kötnek a…

Read More

Albert Jay Nock – Ézsaiás feladata

Töltsd le PDF-ben!  [Időnként még a legelszántabb libertáriusok is kétségbeesnek a szabadság jövője kapcsán. Albert Jay Nock esszéje megerősítést nyújthat a reményvesztett a pillanatokban.] Az előző év őszének egyik estéjén az éjszakába nyúló órákon át üldögéltem egy európai ismerősömmel, miközben ő kifejtett nekem egy politikai-gazdasági tant, ami olyan igaznak hangzott, mint a kétszer kettő négy,…

Read More

Ayn Rand – A műemléképítők

Töltsd le PDF-ben!   Ami valaha állítólagos ideál volt, mára elnyűtt csontváz, ami madárijesztőként zörög a szélben az egész világ felett, de az embereknek nincs bátorságuk ahhoz, hogy felnézzenek és felfedezzék a véres rongyok alatt vigyorgó koponyát. Ez a csontváz a szocializmus. Ötven évvel ezelőtt talán volt néhány mentsége (bár igazolása nem) a széles körben…

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.4 – A preszókratikusok

Az ember hajlamos hibákat véteni, néha pedig egyenesen ostobaságokra jutni, így a gazdaságtudomány történelmének áttekintése sem korlátozhatja magát a közgazdaságtani igazságok kidolgozására és terebélyesedésére. A befolyásos hibákkal is foglalkoznia kell, tehát a hibákkal, amik sajnos befolyásolták a tudományág későbbi útját. Az egyik ilyen gondolkodó a görög filozófus, a szamoszi Püthagorasz, (kb. i.e. 582 – i.e….

Read More

Ludwig von Mises: A szabadpiac és ellenségei – A közgazdaságtan és ellenfelei

Az emberiség nagy könyvei között rejlenek a görög filozófus, Platón halhatatlan írásai. A Törvények és az Állam – melyek 2300-2400 évvel ezelőtt íródtak – nem csupán filozófiával, ismeretelmélettel avagy episztemológiával, hanem társadalmi ügyekkel is foglalkoztak. Ahogyan Platón művei tárgyalták ezeket a témákat, az jellemző volt a módszerre, amivel a filozófiai és szociológiai kérdéseket – az…

Read More

Paul Gottfried – Gyűlölnünk kellene a Habsburgokat?

Töltsd le PDF-ben! [Eredetileg megjelent a Rothbard-Rockwell Report folyóirat 1997. novemberi számában.] Évtizedeken át minden klasszikus liberális, sőt, a legelkötelezettebb republikánus szívében is előkelő helyet foglalt el a Habsburg-ház. A Habsburg-ház volt az utolsó multinacionális monarchia, ami még dacolt a szociáldemokrata támadással – amíg Woodrow Wilson mániákus világháborúja kegyetlenül el nem pusztította. A Habsburg-ház egy…

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.3 – Az első ’közgazdász’: Hésziodosz és a szűkösség kérdése

Senki se essen abba a tévedésebe, hogy az ókori görögök ’közgazdászok’ voltak a szó modern értelmében. Mialatt úttörő eredményeket értek el a filozófia területén, az emberrel és a világával kapcsolatos filozofálásuk eredményezett töredéknyi gazdaságpolitikai, vagy akár szigorúan véve közgazdaságtani gondolatokat és meglátásokat. Azonban nem születtek modern stílusú, önálló közgazdaságtani értekezések. Igaz, hogy az ökonómia szó…

Read More

Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.2 – A polisz politikája

Mikor az ember az élettelen világról magára az emberre és a társadalmi szerveződésre fordítja értelme figyelmét, nehéznek bizonyul a tiszta észnek elkerülni, hogy áthassák elemzését a saját korának politikai rendszerében gyökerező elfogultságok és előítéletek. Ez a görögökkel sem volt másképp, beleértve a szókratikusokat, Platónt és Arisztotelészt. A görög élet apró városállamokban (a poliszokban) zajlott, melyek…

Read More