Murray N. Rothbard – A gazdaságtudomány történelme az osztrák iskola szemszögéből: 1.1 – A természeti törvény

Ahogyan az megszokott, minden a görögökkel kezdődött. Az ókori görögök alkották az első olyan civilizált népet, akik az értelmüket használva szisztematikusan gondolkodtak a körülöttük levő világról. A görögök voltak az első filozófusok (philo sophia – a bölcsesség szeretői), az elsők, akik mélységesen átgondolták és kidolgozták, hogyan lehet megszerezni és érvényesíteni a világról alkotott tudást. Más…

Read More

Ludwig von Mises: Emberi Cselekvés – Bevezetés

[A képen a Mises család címerpajzsa látható, amit I. Ferenc József adományozott Ludwig von Mises dédnagyapjának 1881-ben.] Bevezetés 1. Közgazdaságtan és praxeológia A közgazdaságtan minden tudomány közül a legfiatalabb. Az elmúlt kétszáz évben, való igaz, megannyi új tudomány emelkedett ki az ókori görögök által ismert diszciplínákból. Esetükben azonban csupán az történt, hogy önállósodtak bizonyos tudáshalmazok,…

Read More

Stefan Molyneux: Anarchia a gyakorlatban – Háború, profit és az Állam

Tartalomjegyzék Gyakran hangoztatják, hogy a háború az Állam egészsége – azonban amellett is lehetne érvelni, hogy ennek az ellentéte annál is igazabb: hogy az Állam a háború egészsége. Más szóval, hogy a háború – minden emberi gonosz közül a leghatalmasabb – lehetetlen az Állam nélkül. A nagy osztrák közgazdászt, Ludwig von Mises-t egyszer megkérdezték, hogy…

Read More

Stefan Molyneux: Anarchia a gyakorlatban – Anarchia, erőszak és az Állam

Tartalomjegyzék Valóban kevesebb erőszakot jelent a nagyobb állam? Egy másik közkeletű ellenvetés az állam nélküli társadalommal szemben az, hogy óhatatlanul szaporodni fog az erőszak egy központi Állam nélkül. Ez egy igen érdekes ellenérv, és látszólag azok az emberek szokták hangoztatni, akik hatalmas mennyiségű propagandát fogyasztottak az Állam természetéről és szerepéről. Nehéz elképzelni, hogy valaki erre…

Read More

Stefan Molyneux: Anarchia a gyakorlatban – Az Állam cáfolata: Négy érv az Állam ellen

Tartalomjegyzék Két ellenérv szokott újra meg újra felbukkanni, amikor felmerül az Állam megszüntetésének a témája. Az első az, hogy egy szabad társadalom csak akkor lehetséges, ha az emberek tökéletesen jók vagy racionálisak. Más szóval a polgároknak szüksége van egy központosított Államra, mivel vannak gonosz emberek a világon. Az első és legnyilvánvalóbb probléma ezzel az állásponttal…

Read More

Stefan Molyneux: Anarchia a gyakorlatban – Anarchizmus – Gyakran Ismételt Kérdések

Tartalomjegyzék   Nem „rossz dolog” az anarchizmus? Sajnos a szót addig torzította a mitológia, amíg a jelentése „szabályok nélküli világgá” nem változott – amit általában poszt-apokaliptikus ruhába öltöztetnek, és jól felfegyverzett motorra ültetnek. Az „anarchia” pusztán annak az erkölcsi premisszának a logikailag következetes alkalmazása, miszerint az erőszak használatának kezdeményezése helytelen. Ha nem az erőszak a…

Read More

Stefan Molyneux: Anarchia a gyakorlatban – Bevezetés: A hat kérdés

Tartalomjegyzék   Amikor az anarchista megoldásokkal szemben felmerülő államista ellenvetéseket fontolgatjuk, felettébb hasznos lehet a következő hat kérdés. 1. Valóban megoldja-e az állam a szóban forgó kérdést? Az emberek gyakran azt mondják, hogy az állami bíróságok „megoldják” az igazságtalanság problémáját. Azonban ezeknek a bíróságoknak sok évbe telhet, mire ítéletet hoznak – a vádlottnak és a…

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 10. A szocializmus állítólagos elkerülhetetlensége

Tartalomjegyzék Sokan azt hiszik, hogy a totalitarizmus eljövetele elkerülhetetlen. A „jövő hullámai”, mondják, „megváltoztathatatlanul egy olyan rendszer felé sodorják az emberiséget, amelyben mindenható diktátorok irányítanak minden emberi ügyletet. Hasztalan küzdeni a történelem felfoghatatlan határozatai ellen.” Az igazság az, hogy a legtöbb emberből hiányzik a szellemi képesség és a bátorság ahhoz, hogy ellenálljanak egy népi mozgalomnak,…

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 9. A szovjet tapasztalat tanulságai

Tartalomjegyzék Világszerte sokan azt mondják, hogy a Szovjet „kísérlet” végérvényes bizonyítékot szolgáltatott a szocializmus javára, és megcáfolta az összes – vagy legalábbis a legtöbb – ellenérvet. A tények – mondják – magukért beszélnek. Többé nem megengedhető bármi figyelmet fordítani a fotelközgazdászok hamis apriorisztikus érvelésére, amivel a szocialista terveket kritizálják. Egy kritikus kísérlet megcáfolta minden tévedésüket….

Read More

Ludwig von Mises – A huszadik század epilógusa: 8. Nácizmus

Tartalomjegyzék   A nácik – a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt – filozófiája korunk antikapitalista és szocialista szellemiségének legtisztább és legkövetkezetesebb megtestesülése. Lényeges alkotóeszméi nem német vagy „árja” eredetűek, és nem napjaink Németországának sajátosságai. A náci tan genealógiai fáján sokkal előkelőbb helyet foglalnak el az olyan latinok, mint Sismondi és Gergoes Sorel, és az olyan angolszászok, mint…

Read More