A klímaváltozástól való félelem gyökere

Amit az előző bejegyzésekben láthattunk, az talán elegendő információ ahhoz, hogy valamivel árnyaltabb képet kaphassunk a klímaváltozás kérdéséről. Láthattuk, hogy a tudományos konszenzus gyakran téves tudományos paradigma védelmére kelhet, és kelt is a tudománytörténelem során; láthattuk, hogy a tudósok megronthatók, elcsábíthatja őket a pénz, a presztízs, a nyájgondolkodás, az elfogultság, az ego, a ragaszkodás azokhoz…

Read More

Korallsztori

Az előző bejegyzésben megállapítottuk, hogy a tudósok épp úgy megronthatók, mint bárki más. Elcsábíthatja őket a pénz és a presztízs, vagy lehetnek elfogultak , hogy a saját érzelmeik vagy ideológiájuk vezesse tévútra őket. A következőkben, az előző bejegyzés folytatásaként, szeretnék elmesélni egy történetet az igazság kereséséről és tévutakról, tudományról és szándékos vagy véletlen tudományos hibákról,…

Read More

A 97%-os konszenzus szkeptikus szemmel

Minden érdeklődő találkozott már a konszenzusra való hivatkozással, amikor a globális klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre kerül a sor. A kutatók elsöprő többsége egyetért bizonyos alapvető állításokban a témával kapcsolatban, mondják, és néhányan egészen odáig is elmennek, hogy összeesküvéshívőnek vagy tudománytagadónak bélyegzik azokat, akik vitatni merik az állításokat, amik kapcsán állítólag tudományos konszenzus uralkodik. Hogy pontosan micsodák…

Read More

Üzenet a jelen és a jövő libertárius pártjainak

Egy posztkommunista ország szinte természetes velejárója, hogy mindenki – legalábbis az elsöprő többség – gyűlöli a kapitalizmust. Vadkapitalizmusnak bélyegzik az állami erőszak nélküli önkéntes cserét és megrémülnek a privatizáció hallatán. Ami azt illeti, épp úgy reagálnak a privatizációra, ahogyan az észszerű emberek reagálnak az államosítás hallatán. A politika mindig a közvélemény által vetett árnyék. A…

Read More

Óránként 4000 forintos minimálbér?

Óránkénti négyezer forintos minimálbérért agitál a baloldal. Na persze nem Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban; és ahol a követeléseiket sikeresen a gyakorlatba ültették valamilyen fokon, ott pontosan azok a következmények lettek úrrá, amiket a gazdaságelmélet megjósolt. New York városában, miután 2018. december 31.-én 15,4 százalékkal megemelték a minimálbért, a munkáltatók azonnal el is kezdték elbocsátani…

Read More

Néhány szó az Ellenpropaganda jövőjéről

Egy kissé rendhagyó bejegyzés keretein belül hadd osszak meg a kedves olvasókkal néhány gondolatot az Ellenpropaganda múltjáról és jövőjéről. Mindenekelőtt azzal kezdeném, hogy roppant büszke vagyok mindarra, amit eddig felépítettünk. Körülbelül két év alatt sikerült elérhetővé tennünk és megismertetnünk a libertárius eszme gyöngyszemeit. Olyan klasszikusokat sikerült elhoznunk a magyar közönség számára, mint Henry Hazlitt Közgazdaságtan…

Read More

Magyar Hang – Az erőszak magazinja, avagy aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék

E lángoktól ölelt kis országunkban fut egy ellenzéki magazin Magyar Hang néven. Hogy balra húznak – mint szinte mindenki ebben az országban – az nyilvánvalóvá válik, ha az ember tetszőlegesen elolvassa bármelyik számukat. De amit most művelnek, arra egyszerűen nincsenek szavak. Mindig megdöbbent, hogy ez az ország képes egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedni az állami…

Read More

A gonosz többség demokratikus akarata

Hadd invitáljam az olvasót egy gondolatkísérletre. Tételezzük fel, hogy egy hatalmas piros gombbal találjuk szembe magunkat. A gomb másik oldalán egy ismeretlen, árnyékba burkolt személy közli velünk, mi történik, ha úgy döntünk, megnyomjuk. Nevezetesen két következménnyel számolhatunk: egyrészről ötszáz hánytatott sorsú hajléktalan fog azonnal és ingyen lakáshoz jutni – másrészről valahol az országban halálra fognak…

Read More

A piacfundamentalista kiáltvány

A társadalomról alkotott alapvető nézetem, hogy az emberek elsöprő többsége szándékos tudatlanságba ringatja magát, hogy a gonoszt támogathassa, az egyénnek pedig nincs más választása, mint elszenvedni az erkölcsileg romlott többség demokratikus akaratát. A gonosz alatt pedig az erőszak kezdeményezését értem békés emberek ellen. Úgy gondolom, egy statisztikailag elhanyagolható kisebbséget leszámítva mindenki dédelget erőszakos elképzeléseket arról,…

Read More