Hans-Hermann Hoppe

Olvasási idő: ~ 2 perc

Hans-Hermann Hoppe napjaink egyik legjelentősebb és legzseniálisabb libertárius gondolkodója. Jürgen Habermas, a híres német filozófus – és mind a mai napig elkötelezett marxista, a hírhedt Frankfurt iskola vezetője – kitűnő diákjaként kezdte. Hoppe viszont meglátta, hogy a baloldali ideológia filozófiailag meddő és erkölcsileg korrupt. Felfedezte Ludwig von Mises és Murray N. Rothbard műveit, majd az Egyesült Államokba utazott, hogy Murray Rothbard munkatársának szegődjön, aki akkor New Yorkban tanított. 

Hoppe tanára, Habermas kifejlesztett egy etikai megközelítést a racionális érvelésben való részvétel feltételeire alapozva. Úgy, ahogy azt Habermas aligha helyeselné, Hoppe feje tetejére állította Habermas etikáját. Ahelyett, hogy a szocializmust támogatná, az argumentációs etika Hoppe tolmácsolásában erőteljes támogatást biztosít a libertárius etika számára. Murray Rothbard nagy elismerésben részesítette Hoppe érveit. Rothbard szavaival:

Általánosságban a politikafilozófia és kiváltképp a libertarianizmus ragyogó áttörésével [Hans Hoppe professzor] képes volt felülmúlni a híres van/kell lennie kettősséget, amely a skolasztikusok óta kísérti a filozófiát, és ami fárasztó holtpontra juttatta a modern libertarianizmust. Nem csak ennyi: Hoppe képes volt példátlan, hard-core módon felállítani az érvet az anarcho-kapitalista, Locke-i jogok mellett, amihez viszonyítva az én természetjogi/természetes törvény álláspontom majdhogynem eltörpül.1

Hoppe ezután rámutatott arra, hogy – míg kétségtelenül az állam nélküli társadalom a legkívánatosabb – az államformák közül a demokrácia sokkal nagyobb károkkal jár, mint a monarchia, ellentétben azzal, amit tanítanak és amit megkérdőjelezetlenül, szinte egyetemesen vallanak. Bemutatja, hogy a demokráciában az államfő és a kormány pusztán a rövid időre kinevezett gondnok szerepében irányítja az államapparátust, arra ösztönözve az épp hatalmon levő uralkodókat, hogy annyit és olyan gyorsan marjanak el a zsákmányból, amennyit csak lehetséges. Ezzel szemben a monarchiában a király az ország hosszútávú érdekeit tartja szem előtt, hiszen egész élete során profitálni fog gazdasági teljesítményéből, majd utódjaira hagyományozhatja azt.

Hans-Hermann Hoppe egy briliáns filozófus, megingathatatlan erkölcsi integritással, és zseniális érveléssel. És mindenekfelett, filozófiai precizitásával Hans-Hermann Hoppe művei kiváló intellektuális tréninget biztosítanak mindenki számára, aki szeretné elsajátítani a logikai gondolkodás művészetét.


Esszéi

Hans-Hermann Hoppe – Praxeológia és gazdaságtudomány I.
Köztudott, hogy az osztrák közgazdaságtani iskola követői erős nézeteltéréseket táplálnak a gazdaságbölcselet más iskoláival – mint a keynesiánusokkal, a monetaristákkal,
Hans-Hermann Hoppe – Politika, pénz és banküzem
A magyar kormány inflációs és hitelexpanziós politikája a nyakunkra hozta a következő gazdasági válságot, mi pedig eloszlatjuk az összes mítoszt,
Hans-Hermann Hoppe – A szocializmus és a kapitalizmus elmélete: 1. Tulajdon, szerződés, agresszió, kapitalizmus, szocializmus
Töltsd le PDF-ben!   Mielőtt a különböző politikai rendszerek elemzésébe kezdenénk a gazdaságelmélet és a politikafilozófia szemszögéből, elengedhetetlen felsorakoztatni és
Hans-Hermann Hoppe – A liberalizmus jövője – Egy új radikalizmus védőbeszéde
Töltsd le PDF-ben! Több mint száz éve már, hogy a klasszikus liberalizmus hanyatlik. A közügyeket a tizenkilencedik század második fele
Hans-Hermann Hoppe – Demokrácia: Egy hamis és gonosz eszme
Töltsd le PDF-ben! Képzeljünk el egy világkormányt, amelyet demokratikusan választottak az egy ember-egy szavazat elve alapján. Mi lenne a valószínű
Hans-Hermann Hoppe – Az értelmiségiek és az értelmiség-ellenes értelmiségiek
Töltsd le PDF-ben!   „Az állam az a nagy, fiktív entitás, amely által mindenki mások kontójára akar élni.” – Frédéric
Hans-Hermann Hoppe – A konzervativizmus következetlensége
Töltsd le PDF-ben!   A modern konzervativizmus az Egyesült Államokban és Európában torz és zavaros. A képviselet demokrácia befolyása alatt,
Hans-Hermann Hoppe – Mi a teendő
Hans-Hermann Hoppe Mi a teendő Valamivel helyénvalóbb cím lehetne az, hogy “Állam, Társadalom és Szabadság: A Társadalmi Forradalom Osztrák-Libertárius Stratégiája.”
Hans-Hermann Hoppe – Rothbardi etika
A társadalmi rend kérdése Robinson Crusoe egyedül, a szigetén azt csinál, amit csak akar. Esetében egyszerűen nem merülnek fel a
Hans-Hermann Hoppe – A közjavak elméletének tévedései és a biztonság előállítása
Töltsd le PDF-ben!   1849-ben, amikor az uralkodó ideológiai erő még mindig a klasszikus liberalizmus volt, a „közgazdász” és a
Hans-Hermann Hoppe: Az ember rövid történelme – Fejlődés és hanyatlás – A malthusi csapdától az ipari forradalomig
Hans-Hermann Hoppe Az ember rövid történelme Fejlődés és hanyatlás Tartalomjegyzék – A malthusi csapdától az ipari forradalomig: Gondolatok a társadalmi evolúcióról
Hans-Hermann Hoppe – Jobboldali Libertarianizmus: A Realisztikus Libertarianizmus
Töltsd le PDF-ben! A libertarianizmus logikailag konzisztens szinte minden kulturális, társadalmi és vallási attitűddel vagy erkölcsi elvvel. Szigorúan logikailag a