Hans-Hermann Hoppe

Hans-Hermann Hoppe napjaink egyik legjelentősebb és legzseniálisabb libertárius gondolkodója. Jürgen Habermas, a híres német filozófus – és mind a mai napig elkötelezett marxista, a hírhedt Frankfurt iskola vezetője – kitűnő diákjaként kezdte. Hoppe viszont meglátta, hogy a baloldali ideológia filozófiailag meddő és erkölcsileg korrupt. Felfedezte Ludwig von Mises és Murray N. Rothbard műveit, majd az Egyesült Államokba utazott, hogy Murray Rothbard munkatársának szegődjön, aki akkor New Yorkban tanított. 

Hoppe tanára, Habermas kifejlesztett egy etikai megközelítést a racionális érvelésben való részvétel feltételeire alapozva. Úgy, ahogy azt Habermas aligha helyeselné, Hoppe feje tetejére állította Habermas etikáját. Ahelyett, hogy a szocializmust támogatná, az argumentációs etika Hoppe tolmácsolásában erőteljes támogatást biztosít a libertárius etika számára. Murray Rothbard nagy elismerésben részesítette Hoppe érveit. Rothbard szavaival:

Általánosságban a politikafilozófia és kiváltképp a libertarianizmus ragyogó áttörésével [Hans Hoppe professzor] képes volt felülmúlni a híres van/kell lennie kettősséget, amely a skolasztikusok óta kísérti a filozófiát, és ami fárasztó holtpontra juttatta a modern libertarianizmust. Nem csak ennyi: Hoppe képes volt példátlan, hard-core módon felállítani az érvet az anarcho-kapitalista, Locke-i jogok mellett, amihez viszonyítva az én természetjogi/természetes törvény álláspontom majdhogynem eltörpül.1

Hoppe ezután rámutatott arra, hogy – míg kétségtelenül az állam nélküli társadalom a legkívánatosabb – az államformák közül a demokrácia sokkal nagyobb károkkal jár, mint a monarchia, ellentétben azzal, amit tanítanak és amit megkérdőjelezetlenül, szinte egyetemesen vallanak. Bemutatja, hogy a demokráciában az államfő és a kormány pusztán a rövid időre kinevezett gondnok szerepében irányítja az államapparátust, arra ösztönözve az épp hatalmon levő uralkodókat, hogy annyit és olyan gyorsan marjanak el a zsákmányból, amennyit csak lehetséges. Ezzel szemben a monarchiában a király az ország hosszútávú érdekeit tartja szem előtt, hiszen egész élete során profitálni fog gazdasági teljesítményéből, majd utódjaira hagyományozhatja azt.

Hans-Hermann Hoppe egy briliáns filozófus, megingathatatlan erkölcsi integritással, és zseniális érveléssel. És mindenekfelett, filozófiai precizitásával Hans-Hermann Hoppe művei kiváló intellektuális tréninget biztosítanak mindenki számára, aki szeretné elsajátítani a logikai gondolkodás művészetét.


Esszéi

Hans-Hermann Hoppe – Marxista és Osztrák osztályelemzés
Ebben a tanulmányban a következőkről lesz szó: Először ismertetni fogom a marxista történelem-elmélet kemény magját képező tételeket. Leszögezem, hogy lényegében
Hans-Hermann Hoppe – A magántulajdon etikájának végső igazolásáról
Human Action című mesterművében Ludwig von Mises bemutatja és elmagyarázza a gazdaságelmélet teljes egészét, ahogyan az benne rejlik a cselekvés
Hans-Hermann Hoppe – A természetes rend, az Állam és a bevándorlás problémája
Töltsd le PDF-ben! I Az emberi együttműködés három tényező eredménye, melyek: az emberek közötti különbségek és/vagy a természetadta termelési tényezők
Hans-Hermann Hoppe – Miért bukik meg minden szocializmus
A szocializmus és a kapitalizmus radikálisan különböző megoldásokat kínál a szűkösség által előidézett problémára: nem kaphat meg mindenki mindent, amit
Hans-Hermann Hoppe – Miért Mises – és nem Hayek?
Kezdetnek hadd idézzek egy cikkből, amit régi barátom, Ralph Raico írt mintegy 15 évvel ezelőtt: Ludwig von Misest és F.
Hans-Hermann Hoppe – Az arisztokráciától a monarchián át a demokráciáig
Hans-Hermann Hoppe Az ember rövid történelme Fejlődés és hanyatlás Tartalomjegyzék   Az arisztokráciától a monarchián át a demokráciáig   A
Hans-Hermann Hoppe – Az egészségügy megoldása 4 lépésben
Töltsd le PDF-ben! Az egészségügy minden jóléti államban az egyik leginkább szocialista gazdasági szektor, valamint ez az a szektor, amelyik –
Hans-Hermann Hoppe – Miért a gonosz emberek kerülnek hatalomra
Képek: MTI A politikai közgazdászok között az egyik legáltalánosabban elfogadott tétel a következő: Minden monopólium rossz a fogyasztók nézőpontjából. A
Hans-Hermann Hoppe: Az ember rövid történelme – Fejlődés és hanyatlás – A magántulajdon és a család eredetéről
Hans-Hermann Hoppe Az ember rövid történelme Fejlődés és hanyatlás Tartalomjegyzék   A magántulajdon és a család eredetéről   I. A környezet: történelem
Hans-Hermann Hoppe – Az állam és a védelmi szolgáltatások biztosítása magánvállalkozások által
A következő esszé Hans-Hermann Hoppe Demokrácia, a bukott bálvány című kötetének 12. fejezete.  A kötet megvásárolható az Ad Librum kiadó oldalán.
Hans-Hermann Hoppe – Hogyan teszik a vállalkozók jobbá a társadalmat
A tőkés vállalkozó egy bizonyos célt szem előtt tartva tevékenykedik: pénzbeli profit megszerzésének érdekében. Megtakarít, vagy megtakarított pénzt kölcsönöz, munkaerőt bérel fel, nyersanyagokat,