I – II IIIIV

Egyre többen és többen kezdik felnyitni a szemüket arra, hogy valami nagyon nincs rendben a világgal. Itt nem olyan apróságokról van szó, mint a szegénység, a korrupció vagy a háborúk, hanem valami sokkal fundamentálisabb erőről, ami szétszaggatja a nemzeteket, elpusztítja a kultúrákat és civilizációkat töröl el a föld színéről. A történelem során birodalmak emelkednek fel, tündöklenek majd buknak el, hamvaikból pedig új világ éled. Ma is egy ilyen bukás korát éljük, melyben Európa boldog öngyilkos mámorban emeli az égbe a “Wilkommen” transzparenst, engedi be barbár népek millióját és nézi tehetetlenül, ahogy a gazdaságot, a törvényt és a kultúrát elemészti a világégés.

A nyugati világ bukásának végnapjait éljük. Hogyan jutottunk ide? Milyen gazdasági, társadalmi, kultúrális és genetikai előzményei voltak annak, hogy a világunk szinte önként behódolt az Állam és az Iszlám ítéletének? Mi következik, hogyan érint minket, és mit tehetünk azért, hogy átvészeljük a sötét időket? Ezekre a kérdésekre fogunk választ keresni az elkövetkező bejegyzéssorozatban.

A természetben két egymással ellentétes pszichológia figyelhető meg, melyek célja a hatékony túlélés és reprodukció a rendelkezésre álló erőforrások viszonylatában. Ezen reprodukciós stratégiák tanulmányozása az r/K szelekció elmélete. Az r stratégia a bőséges erőforrásokhoz, a K stratégia az erőforrások szűkösségéhez való alkalmazkodás. A hatékony illusztráció érdekében az r szelekciót a nyulak pszichológiáján, a K szelekciót pedig a farkasok pszichológiáján keresztül fogjuk vizsgálni. Akit pedig a téma mélyrehatóbban érdekel, mint ahogyan azt itt lehetséges azt bemutatni, az a következő linken megvásárolhatja a forrásként szolgáló irodalmat: The Evolutionary Psychology Behind Politics.

Screenshot 2016-04-17 21.50.19.png

Amikor egy faj nagy mértékű ragadozásnak van kitéve, a populáció mérete annyira megfogyatkozhat, hogy az nagyban megnöveli a fejenként elérhető erőforrások mennyiségét. A nyulak esetében, ha a rét fenntarthat 100 egyedet, viszont ragadozóállatok véletlenszerű és folyamatos támadása a populációt jóval 100 alatt tartja, a nyúlpopuláció nem fogja kihasználni a környezet teljes hordozókapacitását az egyedek számára pedig nem lesz szükséges versenyezni az elérhető természetes erőforrások felett, így az erőforrások bőségének következménye a versengéstől való idegenkedés.

A véletlenszerű és magas ragadozás következtében az r-szelekciós pszichológia túlélésének kulcsa a versengés helyett a nagy mértékű szaporodás. Nevét is innen kapta, az r a reprodukciós ráta matematikai jele. A szaporodást elősegítő viselkedés természetesen a promiszkuitás, tehát a szexuális partnerek gyakori váltogatása. A monogám életet követő génkészlet, amely monopóliumot tart fenn a másik fél szaporító rendszere felett hamar elveszíti a darwini játékot r-szelekciós környezetben, hiszen még ha a véletlenszerű ragadozás következtében el is pusztul a poligám egyedek pár utódja, a génkészletnek még úgy is nagy esélye van tovább élni a másik tucatban, miközben a monogám egyedek utódjának pusztulása egyenlő az egész génkészlet halálával.

R-szelekciós környezetben az utódnevelés felesleges időpazarlás, hiszen az erőforrások viszonylagos végtelensége következtében nem kell időt és energiát ölni abba, hogy az utód megtanulja az azokhoz való hozzájutás művészetét. Nem kell megtanulnia vadásznia a fűre a rét közepén, a tanítás pedig csak felemészti azt az időt, amelyet további utódok nemzésére is lehetne használni, az r-szelekciós túlélés kulcsa pedig a mennyiségi utódnemzés a minőségi helyett. A hím túlélése számára felesleges volna a nőstény mellett maradni, így az r-szelekciót az alacsony időbefektetésű, egyedülálló nevelés jellemzi.

A génállomány túlélése azon is múlik, a fejlődés melyik szakaszában kezd fellépni a szexuális aktivitás. K-szelekciós egyedeknél, ahol párosodási rituálék és versenyek választják ki a legerősebb egyedeket veszélyes a fiataloknak versenybe szállni a nőstények kegyeiért, hiszen könnyedén meggyilkolhatják őket a fejlett, erejük teljében levő hímek. R-szelekciós környezetben nem áll fenn ez a veszély a versengéstől való idegenkedés következtében. Minél inkább késlelteti a szexuális aktivitást az r pszichológia, annál kisebb esélye van a hosszútávú túlélésre, hiszen azzal csökkenti a nemzett utódok arányszámát: egyszerűen felfalják, mielőtt örökíthette volna génkészletét, így az r-szelekció jellemzője a korán fellépő szexuális aktivitás.

Mivel a verseny nemlétező, az erőszak pedig nagyon ritka és nagy mértékben csökken a ragadozás túlélésének esélye azok számára, akik részt vesznek benne, nem szükséges csoportokat létrehozni és együttműködni a védelemért vagy az erőforrások megszerzéséért. Mivel csoportok nem léteznek, az r-szelekciós pszichológia érthetetlennek és idegennek fogja találni a csoporthoz való hűséget és a csoport tagjainak előnyben részesítését a kívülállók helyett. Így tehát az r-szelekciót jellemzi a csoportcentrikusság hiánya.

Screenshot 2016-04-17 21.50.11

A K-szelekció a nagytestű állatok jellemzője, mint a farkas, oroszlán vagy az elefánt, akik a tápláléklánc csúcsán helyezkednek el. A K a környezet hordozókapacitásának matematikai jele. A K pszichológia olyan környezetben emelkedik ki, amelyet magas fokú veszély, az erőforrások krónikus hiánya és az ezekből adódó konfliktus jellemez.

A túlélés elsődleges kulcsa a társakkal való agresszív verseny a korlátozott mértékben elérhető étel felett, mely megszerzése nagy mértékű erőfeszítést igényel. Azok, akik a K-szelekciós környezetben távol maradnak a versenytől, egyszerűen éhen fognak halni, így a K pszichológiának természetes része a végkimenetel egyenlőtlensége és maga a verseny.

A poligám, promiszkuus életvitel az utódok mennyiségére koncentrál, de K szelekciós nyomások alatt az ilyen stratégia eredménye az, hogy ezek az utódok egytől egyig elbuknak az erőforrásokért folytatott versenyben olyan egyedek ellen, akik szülei párválasztáskor a génkészlet minőségét és egészségét vették figyelembe, és aztán monogámián keresztül monopolizálták azt.

A génkészletben nem determinált az erőforrásokhoz való hozzájutás és a vadászat művészete. A túlélés kizárólag azoknak az egyedeknek lehetséges, akik sikeresen elsajátították annak mesterségét veszélyes és ínséges szelekciós nyomások alatt, kiknek szülei a mennyiség helyett kevés, rendkívül versenyképes utódot hoztak létre a kétszülős vagy csoportos tanításba való nagy mértékű  időbefektetéssel.

A K pszichológia számára a párválasztás során vizsgált feltétel a genetikai alkalmasság, így a párválasztásban kizárólag a maximálisan érett egyedek lehetnek sikeresek, míg azok, akik korai szexuális aktivitást tanúsítanak akár az életükkel is fizethetnek az érett egyedek ellen folytatott párválasztási versenyben. Kizárólag a késői szexuális aktivitást tanusító egyedek képesek génkészletük örökítésére.

Sokkal hatékonyabb az erőforrásokhoz való hozzáférés csoportban, szemben az egyedüli vadászattal vagy munkával, így természetes módon fog kialakulni a szociális viselkedés, a csoporthoz való hűség a K pszichológiában.

Screenshot 2016-04-17 23.28.48.png

Bár az ember természetéből adódóan K-szelekciós pszichológiával rendelkező lény, Francis Heylighen és Jan L. BernheimFrom Quantity to Quality of Life: r-K selection and human developmentcímű tanulmánya rámutat arra, hogy külső hatások a fejlődés korai szakaszában kiválthatják az r pszichológia kifejlődését. Bizonytalan anya-gyermek kötelék, elhanyagolás vagy túlzott aggodalom szexuális, fizikai vagy érzelmi bántalmazás, szegénység, háború, betegség vagy valamelyik szülő hiánya által okozott stressz olyan változást idéz elő a hormonális rendszerben, amely hozzájárul az r reprodukciós stratégia kialakulásához.

Amiért fontos volt felvázolni az r/K elméletet az a következő: az emberekben így kialakuló r és K pszichológia a politikai bal- és jobboldal. A liberális baloldal az r-szelekciós pszichológia, a konzervatív jobboldal pedig a K-szelekciós pszichológia politikai megtestesülése. Ez nem azt jelenti, hogy minden liberális nézeteket valló egyén viselkedése teljesen megfelel a felvázolt r pszichológiai modellnek, minden konzervatívé pedig a K-nak. Egyénekre nem érvényesíthető ilyen egyszerűen az elmélet, viszont ha figyelembe vesszük a liberális és konzervatív eszmeiséget és politikai programokat, ha hátralépünk, és az általánosan elfogadott normákat figyeljük, azok tökéletesen megfelelnek az r/K pszichológia fentebb felvázolt jellemzőinek.

Gazdasági szempontból, a jobboldali, K-szelekciós pszichológia a szabadpiac oldalán áll, melyben mindenki saját képességei szerint vállalkozhat, működhet együtt másokkal és versenyezhet egy kényszermentes környezetben, melyben az erőforrások egyenlőtlenül kerülnek elosztásra erőfeszítés és képessség alapján. A baloldal szerint korlátozni kell a szabad versenyt, meggátolni vagy orvosolni a versenyben való alulmaradást a képességeken és sikereken át szerzett erőforrásokat pedig újra kell osztani, hogy az egyenlő számban jusson mindenki számára. Az r-szelekciós gazdaságpolitika végső célja a szocializmus, mely az erőforrásokhoz való hozzáférés verseny nélküli biztosítása minden egyén számára.

A konzervatív, K pszichológia számára a nukleáris család tradicionális modellje és a házasság a társadalom egyik legfontosabb intézménye, célja monogám, heteroszexuális szülők által biztonságos környezetet teremteni a gyermekeknek. A K-szelekció úgyszint ellenzi a meg nem született gyermek meggyilkolását, szemben a r pszichológiával, amely szemében utódokat bármikor lehet újat csinálni, és nem rendelkeznek magukba foglalt értékkel. A baloldal társadalmi nézetei sokkal lazábbak, előtérbe kerülnek a promiszkuus, esetleg poligám kapcsolatok, melyben a párválasztás nem minőségi alapon történik. Míg a K pszichológia elítéli az egyszülős nevelést vagy a gyermekek korai szexuális nevelését, az r aktívan támogatja és megerősíti azt.

A tradicionalizmus, amellett, hogy elősegíti a csoportcentrikus viselkedést, törekvés arra, hogy a csoport megtartsa azokat a K-szelekciós viselkedésbeli normákat, tradíciókat és értékeket, melyeket követve sikeresen túlélte az évezredeket. Az r pszichológia és a baloldal progresszívizmusa nyílt törekvés a csoportcentrikus ösztönök eltörlésére azzal, hogy külső csoportok kultúráját próbálja integrálni és elmossa vagy kitágítja a kezdeti csoport határait.

Az önvédelem szempontjából a K-szelekciós pszichológia törekszik egy kompetitív környezet létrehozására, ahol mindenki szabadon harcba léphet támadók ellen önvédelmi eszközöket, fegyvereket használva. Ezzel szemben azért törekszik minden baloldali hatalmi párt a lakosság lefegyverzésére, az önvédelmi eszközök, lő- és szúrófegyverek betiltására és beszerzésük megnehezítésére hogy létrehozzák azt a véletlenszerű ragadozás szelekciós nyomását, amiben az r stratégia győzedelmeskedhet a K stratégiával szemben.

Screenshot 2016-04-18 17.02.32.png

A politika nem filozófiai diskurzus, amelyben egyenrangú szereplők próbálják meglelni a gazdaság és a társadalom szervezésének helyes, morális, leginkább kedvező módját. A politika egy darwini háború életre-halálra, két alapvetően ellentétes génkészlet és reprodukciós stratégia között, amelyben mindkét fél olyan környezetet próbál teremteni az államon keresztül, amelyben a saját oldala győzedelmeskedik. Ezt a háborút látjuk beteljesedni ma is, ahogyan a baloldal a véletlen ragadozás hatalmas méretű szelekciós nyomását alkalmazza a migrációs hullámokon keresztül a K-szelekciós populációra, vagy ahogyan a központi bankokon és az újraelosztáson keresztül próbálják az erőforrások bőségességét kelteni, amelyben az ő stratégiájuk nyerhet.

A következőkben meg fogjuk vizsgálni a mai politikai színpad eseményeit, látni fogjuk, ahogyan az r-szelekció győzelmet aratott az elmúlt évszázadban, és ahogyan a K-szelekció ébredezik és elkezdi felemelkedését.