Hans-Hermann Hoppe – A természetes elit, az értelmiség és az Állam

Töltsd le PDF-ben! Fordította: Váradi István Az állam egy területi monopóliummal rendelkező elnyomó szerv, amely folyamatosan, intézményesített módon véthet a magántulajdon ellen és zsákmányolhatja ki a magántulajdon birtokosait kisajátítás, adóztatás vagy szabályozás révén. Hogyan jönnek azonban létre államok? Az eredetükkel kapcsolatban két elmélet létezik. Az egyik elmélet szerint, melyhez olyan nevek kötődnek, mint Franz Oppenheimer,…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A konzervativizmus és a libertarianizmus

Fordította: Váradi István. A kötet megvásárolható a kiadó oldalán. Hadd kezdjem a konzervatív szó két lehetséges jelentésével. Az első jelentés szerint a konzervatív olyasvalakire utal, aki általában támogatja a status quo-t, más szóval aki fenn akarja tartani az éppen fennálló törvényeket, szabályokat, erkölcsi és viselkedési előírásokat, akármilyenek legyenek is azok. Mivel a törvények, a szabályok…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Praxeológia és gazdaságtudomány I.

Köztudott, hogy az osztrák közgazdaságtani iskola követői erős nézeteltéréseket táplálnak a gazdaságbölcselet más iskoláival – mint a keynesiánusokkal, a monetaristákkal, a közösségi választás gazdaságtudósaival, a történelmi iskolával, az institucionalistákkal és a marxistákkal – szemben. A nézeteltérés persze akkor a legszembetűnőbb, amikor gazdaságpolitikáról és gazdaságpolitikai javaslatokról esik szó. Az osztrák iskola követői időnként szövetséget kötnek a…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Politika, pénz és banküzem

A magyar kormány inflációs és hitelexpanziós politikája a nyakunkra hozta a következő gazdasági válságot, mi pedig eloszlatjuk az összes mítoszt, amivel az államista propagandagépezet eltereli a figyelmet a valódi okokról. Kattints ide és olvasd el a gazdasági válságok okairól szóló bejegyzéseinket. Töltsd le PDF-ben! Fordította: Gallai Tamás Most elmondok neked mindent, amit tudnod kell a…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A szocializmus és a kapitalizmus elmélete: 1. Tulajdon, szerződés, agresszió, kapitalizmus, szocializmus

Töltsd le PDF-ben!   Mielőtt a különböző politikai rendszerek elemzésébe kezdenénk a gazdaságelmélet és a politikafilozófia szemszögéből, elengedhetetlen felsorakoztatni és definiálni a következő tanulmány során használt alapvető fogalmakat. Ami azt illeti, a következőkben kifejtésre kerülő fogalmak – a tulajdon, a szerződés, az agresszió, a kapitalizmus és a szocializmus – annyira alapvető, annyira fundamentális fogalmak, hogy…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A liberalizmus jövője – Egy új radikalizmus védőbeszéde

Töltsd le PDF-ben! Több mint száz éve már, hogy a klasszikus liberalizmus hanyatlik. A közügyeket a tizenkilencedik század második fele óta egyre inkább a szocialista eszmék – a kommunizmus, a fasizmus, a nemzetiszocializmus és a legkitartóbban a szociáldemokrácia (az amerikai liberalizmus és neokonzervatizmus) – alakítják. Ami azt illeti, a szocializmus olyan elsöprő győzelmet aratott, hogy…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Demokrácia: Egy hamis és gonosz eszme

Töltsd le PDF-ben! Képzeljünk el egy világkormányt, amelyet demokratikusan választottak az egy ember-egy szavazat elve alapján. Mi lenne a valószínű következménye ennek a választásnak? Valószínűleg egy kínai-indiai koalíciós kormányt kapnánk. És mi volna a legvalószínűbb intézkedése ennek a kormánynak, hogy kielégítse a támogatóit és ismét megválasszák? Valószínűleg úgy találná, hogy a nyugati világnak túl sok…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Az értelmiségiek és az értelmiség-ellenes értelmiségiek

Töltsd le PDF-ben!   „Az állam az a nagy, fiktív entitás, amely által mindenki mások kontójára akar élni.” – Frédéric Bastiat Hadd kezdjem az állam definíciójával. Mire kell egy szervezetnek képesnek lennie ahhoz, hogy államnak minősüljön? Képesnek kell lennie elérni, hogy egy adott terület minden lakosa hozzá forduljon a végső döntéshozatalért, vagy minden lakos alá…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – A konzervativizmus következetlensége

Töltsd le PDF-ben!   A modern konzervativizmus az Egyesült Államokban és Európában torz és zavaros. A képviselet demokrácia befolyása alatt, illetve miután az Egyesült Államok és Európa tömegdemokráciává változott az Első világháborút követően a konzervativizmus átalakult egy anti-egalitárius, arisztokratikus, államizmus-ellenes ideológiai erőből a kulturálisan konzervatív államisták mozgalmává: a szocialisták és a szociáldemokraták jobboldalává. A legtöbben,…

Read More

Hans-Hermann Hoppe – Mi a teendő

Hans-Hermann Hoppe Mi a teendő Valamivel helyénvalóbb cím lehetne az, hogy “Állam, Társadalom és Szabadság: A Társadalmi Forradalom Osztrák-Libertárius Stratégiája.” Tehát, szeretném fokozni egy kissé a dolgokat az eddig hallott, mérsékelt beszédek után. Szeretném konkrét stratégiai tanácsokkal befejezni, de ahhoz először diagnosztizálnom kell, mi a probléma, máskülönben a gyógymód rosszabb lehet, mint a betegség. És…

Read More